Posició del Marc Unitari de la Comunitat Educativa , davant la demanda del Govern espanyol al TSJ de Catalunya per repetir la preinscripció i matrícula en els centres educatius d’ Educació Infantil, primària i secundària. Un cop més el ministeri d’educació vol desestabilitzar el funcionament dels centres educatius a Catalunya