Resums de premsa / Notícies pedagògiques

Diàriament enviem un resum dels articles de premsa relacionats amb el món de l’educació, i els dijous un butlletí amb les notícies més destacades del MEM i del nostre entorn

Més notícies del què fem al MEM

  • Escola d’Estiu conjunta 2021
    Comis­sió d’Esco­les d’Estiu La Comis­sió d’Esco­les d’Estiu ja fa temps que tre­ba­lla amb ganes per arri­bar amb il·lusió a ofe­rir-vos una nova edi­ció de for­ma­ció de docents per a docents dels Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica d’arreu del ter­ri­tori. El curs pas­sat, per les exi­gèn­cies de les res­tric­ci­ons impo­sa­des per fer front a la pan­dè­mia, es […]
  • Cloenda 42a Escola d’Estiu del Maresme [en línia]
    El dia 9 de juliol, vam poder fer una cloenda presencial, amb totes les mesures de seguretat, als jardins del Casal de Barri les Esmandies, on tenim la nostra seu. Vam trobar-nos per escolar a la Lola Casas i d’en Xavier Rodon que ens van presentar Cançons de saltar a corda, i la Guia llegir […]