Projecte Belluga’t

QUÈ ÉS EL BELLUGA’T? El projecte neix l’any 2007 impulsat per un grup format per diferents professionals de l’àmbit socioeducatiu,  Moviment Educatiu del Maresme i Tècniques del Servei de Nova Ciutadania i d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, totes elles  preocupades per la cohesió social i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. BELLUGA’T incorpora les habilitats de dansa i de circ als centres educatius participants, com a eines d’inclusió, cohesió i socialització entre la diversitat intercultural de l’alumnat. És un projecte en xarxa dinamitzat pel MEM, Dans inVitro, Cronopis i els coordinadors dels centres educatius participants; els quals formen un GRUP DE TREBALL, reconegut com a Formació Permanent pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Actualment hi participen 8 centres educatius de Mataró: 6 de primària, 1 de secundària i 1 escola d’Educació Especial. Un projecte continuat que va creixent a poc a poc i que cada escola adapta a les seves característiques perquè tothom hi pugui participar, garantir-ne l’èxit.

PER QUÈ DEL BELLUGA’T

La diversitat a les aules actualment és cada cop més rica i variada. Per aquest motiu cal treballar la integració, el conviure entre iguals; ja que sovint, molts dels conflictes que tenim a les aules, són deguts a estigmes i estereotips, a problemes de convivència. Per millorar les relacions a les aules, generant dinàmiques entre iguals, sense diferenciació de gènere, cultura, creença… es va dissenyar aquest projecte

Posem el focus en quatre elements :

Alumnat de tots els centres participants: L’activitat està inclosa dins l’horari lectiu, com a metodologia d’aprenentatge amb la finalitat de crear punts de trobada entre el conjunt de l’alumnat, que permeti reforçar els vincles afectius i a la vegada, fer aflorar les habilitats de les disciplines treballades de cada un dels alumnes i desenvolupar alhora capacitats de tolerància i respecte mutu, generant hàbits de treball col·lectiu.

Professorat dels centres participants: Es reuneix periòdicament en un grup de treball per a preparar el material i les sessions a realitzar, distribuir les visites als espais i la utilització de la maleta pedagògica. A més a més cada curs, fan una formació de dues sessions per a millorar les tècniques i les habilitats de les dues disciplines artístiques i així poder continuar la tasca de l’artista en les sessions d’educació física de l’escola.

Les famílies: A final de curs, posant en comú allò que s’ha après i fent una petita mostra que, per una banda tindrà la finalitat d’afavorir l’intercanvi i el reconeixement entre l’alumnat i les famílies i per altra banda per potenciar que l’alumnat participin en una acció de carrer vinculada a la ciutat. 

La ciutat i l’entorn proper: Amb la visita a l’espai de circ Cronopis, on realitzen una sessió, per tal de poder veure i viure en directe, l’espai i els materials. A més, se li presenten a l’alumnat noves possibilitats d’ocupació del temps de lleure on tothom pot trobar un espai on sentir-se a gust i treure el seu potencial.

A QUI VA DESTINAT?

A les escoles de primària i instituts, concretament al professorat d’educació física, tutors o altres mestres i tot l’alumnat participant de l’activitat durant les sessions de circ i dansa. Cada curs, fem una crida a la participació dels docents al grup de treball, per començar o continuar amb el projecte en el seu centre.

OBJECTIUS

GENERAL 

 • Fomentar l’educació intercultural basada en l’equitat, la solidaritat i el respecte en un marc de diàleg i la convivència en el centre, a través de les habilitats artístiques de la dansa i el Circ.

ESPECÍFICS

 1.  Consolidar la integració en els processos d’ensenyament – aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania i la convivència mitjançant la utilització de diferents disciplines artístiques.
 2. Promoure la coeducació i l’eliminació d’estereotips en funció del gènere.
 3. Garantir que les metodologies afavoreixin les interaccions positives entre l’alumnat, per tal d’afavorir una escola inclusiva.
 4. Promoure l’ús de la llengua Catalana com a llengua d’aprenentatge i implícita a totes les àrees del currículum. 
 5. Donar a conèixer entitats i equipaments de ciutat a tot l’alumnat.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Un dels objectius, del projecte és la igualtat  i perspectiva de gènere. Tot i que la disciplina de dansa, per exemple, pugui estar socialment associada a un col·lectiu femení, el projecte Belluga’t fa un plantejament no discriminatori de l’activitat:

 • Es proposen activitats diverses sense contemplar el gènere del destinatari.

 • Les activitats es desenvolupen per igual i afavoreixen la participació equitativa de tot l’alumnat. 

 • Les persones que desenvolupen les sessions pràctiques utilitzen un llenguatge inclusiu i no sexista que contempla la diversitat de gènere. 

 • Es garanteix la realització d’activitats no segregades per gènere, sense cap tipus de diferenciació entre nois i noies. 

 • Promouen la realització d’activitats de diversa naturalesa independentment si requereixen o no unes qualitats físiques concretes ja que es fan a un nivell en el que tot l’alumnat hi pugui accedir.

 • Exercicis malabars, equilibris diversos, acrobàcies i  activitats aèries són impartides a tot l’alumnat i es fa un tractament no excloent i inclusiu.

COM FUNCIONA?

PRIMERA FASE – FORMACIÓ DE FORMADORS

El professorat dels centres que participen del projecte reben una formació per part dels artistes docents de dues sessions. Els continguts de la formació estan completament lligats al que després passarà a l’aula, a més a més, s’ofereixen eines al professorat per a poder reproduir algunes activitats de forma autònoma un cop acabat el projecte.

SEGONA FASE – SESSIONS AMB L’ALUMNAT

Les sessions són dinàmiques i la metodologia utilitzada és activa, flexible i adaptada al ritme de cadascun dels alumnes, individual i grupal,  tenint  present, la perspectiva de gènere en el moment del treball a l’aula. 

SESSIONS DE DANSA A L’AULA

L’artista docent entra dins les aules escolars en horari lectiu assumint el desenvolupament de les sessions amb els grups classe i amb l’acompanyament del mestre que ha rebut la formació. La sessió es desenvolupa dins de l’escola, normalment a l’hora d’Educació Física i cada escola compta amb dues hores aproximades per grup classe. 

 

SESSIONS DE CIRC A LA COMPANYIA

Els diferents grups classe es traslladen a visitar la Companyia de Circ, en les seves instal·lacions, i gaudeixen amb els artistes fent les sessions formatives de totes les disciplines que es realitzen en el taller, que poden ser diverses, les quals es convindrà segons el grup, projecte o interès específic. Es fa un circuit amb diferents tècniques les quals a cada punt hi ha una persona o dues encarregades d’anar fent el seguiment a l’alumnat. Normalment es fa llit elàstic, trapezi, teles, equilibri amb rulos o pilota i perxa.

TERCERA FASE – AVALUACIÓ

Finalment es fa una trobada per fer valoració de tot el procés i els seus resultats amb tots els membres implicats, mestres, artistes docents i el Moviment Educatiu del Maresme.

QUI EL FA POSSIBLE?

 • Diputació de Barcelona: Aportació econòmica en forma de subvenció per pagar l’activitat realitzada a les escoles/instituts i la formació del professorat implicat.

 • MEM (Moviment Educatiu del Maresme): S’encarrega de la contractació dels artistes participants. Fa el  seguiment, supervisió i evolució de totes les activitats desenvolupades a cada un dels centres educatius. Certifica l’assistència i participació de tot el personal docent.

 • Cronopis: Espai de circ resident a Mataró. Ofereix les sessions pràctiques a les escoles i la formació del professorat bianualment. Les sessions es poden desenvolupar en el mateix centre educatiu o en el seu espai de creació. 

 • Dans Invitro: Companyia referent de dansa. S’encarrega de les sessions pràctiques de dansa contemporània a les escoles o a l’espai de dansa Can Gasol, i de la formació del professorat bianualment.

MATERIAL SOBRE EL BANC D’ALIMENTS

TALLER PER ALUMNES DE CICLE MITJÀ

 L’objectiu d’aquest taller és sensibilitzar els alumnes de la importància de no malbaratar els aliments i també de la col.laboració en les tasques familiars.


 Clicant aquest enllaç us podreu descarregar el conte per treballar a l’aula.


Grup de voluntaris per a la informació i sensibilització sobre el BANC DELS ALIMENTS en centres educatius del Maresme