EL MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME, TREBALLANT PER LA TRANSFORMACIÓ PEDAGÒGICA

Jaume Aguilar Vallès

En les dècades dels seixanta i setanta es produeix un fort increment demogràfic que provoca una gran demanda d’escolarització obligatòria. Després d’importants mobilitzacions ciutadanes, “ Escoles en Lluita”, recolzades per les forces polítiques democràtiques, l’Estat va assumir la creació de nous centres educatius, obligant a tancar les “ acadèmies de pis” i altres instal·lacions privades amb poques garanties de qualitat. L’augment de places públiques va cridar a docents d’altres zones de l’Estat i propicià que, amb els sectors més combatius del professorat que treballava a l’escola privada i famílies, optessin per fer de l’escola Estatal una “Nova escola Pública”.

Els moviments de mestres reivindicaven una escola Pública, democràtica, catalana i de qualitat, que s’impulsà des de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat els anys 1976 i 77. Amb aquest horitzó, els docents s’organitzaren per promoure els canvis educatius que la societat reclamava. Així s’expandeixen els Moviments de Renovació Pedagògica que en el nostre cas significà la creació del Moviment Educatiu del Maresme (MEM – 1979).  Amb el suport dels ajuntaments democràtics i més endavant dels Serveis educatius (CRP i EAP) s’inicia la renovació dels continguts – currículum- , emfatitzant posteriorment en les noves metodologies, els canvis organitzatius, el nou perfil de docents, i les polítiques educatives, entre molts altres temes. La reflexió i propostes seran objecte d’intercanvi en la Formació del Professorat que el MEM organitzarà en les Escoles d’Estiu i en la formació al llarg del anys.

La dècada dels 80 van significar l’intent de superar les normatives franquistes i fer realitat les “competències plenes” – però no exclusives- que en matèria d’educació recollia l’Estatut de 1979. El procés d’immersió lingüística, les metodologies actives, la recuperació de les festes populars, la participació dels pares i mares, els concerts educatius i la il·lusió col·lectiva del canvi van definir aquesta època.

El MEM s’ha caracteritzat per ser una entitat aglutinadora a nivell de la comarca, amb un paper clau en la formació de la Federació de MRPs de Catalunya (1986), el Secretariat en Defensa de l’Ensenyament Públic –ara MUCE-, en la participació en el Consell Escolar de Catalunya i en l’articulació dels Moviments de Renovació Pedagògica a nivell d’Estat .