Informació institucional

Missió i activitats

El MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME té com a finalitat d’organitzar i promoure tot tipus d’activitats dirigides a millorar l’educació a Catalunya i a assolir una Escola Pública de qualitat, renovada i arrelada al país.

El Moviment educatiu del Maresme (MEM) és una associació que acull mestres i altres professionals del món educatiu i amb la nostra acció, volem contribuir a la millora social i educativa de la ciutat, de la comarca i, en conseqüència, del país.

• Des de la reflexió, el debat i la comunicació.
• Des de la confiança i la cooperació amb els professionals i amb els centres educatius.
• Participant en el projecte educatiu de ciutat.
• Impulsant la innovació per donar resposta a la realitat
social canviant en què ens trobem.
• Des d’un marc de convivència.


El MEM és una associació democràtica i sense afany de lucre, federada des de l’any 1985 als Moviment de Renovació Pedagògica de Catalunya, entitat que reuneix més de vint associacions repartides per tot el territori català. Constitució de l’entitat


Número de registre i estatuts

El MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME està inscrit a:

Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, secció 1a, núm. 6247

Registre d’entitats de l’Ajuntament de Mataró, Associacions, núm.65

Registre de grups d’interès de Catalunya, núm. 617

Podeu consultar els estatuts del MEM en aquest ENLLAÇ


Òrgans de Govern i organigrama


Gestió econòmica

Memòria d’activitats:

2021 Generalitat de Catalunya

2020 Generalitat de Catalunya

2019 Generalitat de Catalunya

2018 Generalitat de Catalunya

2021 Ajuntament de Mataró

2021 Diputació de Barcelona

Balanç econòmic.

2020 Impost de Societats

2019 Impost de Societats

2018 Impost de Societats