Grup d’intercanvi adreçat al Professorat, TIS, AMPAs i AFAs de centres que desenvolupeu (o vulgueu posar-los en marxa ) programes de millora de la participació de TOTES les famílies als centres, des d’una mirada holística i acollidora.

La família i l’escola.

Una complicitat necessària per a l’èxit educatiu.

Quins són els punts forts de la comunicació amb les famílies?

Teniu un projecte de cohesió?

Esteu satisfets de la participació de les famílies?

Com fomenteu la relació intercultural?

Calendari:

18 de novembre / 20 de gener / 5 de maig.

De 17:30h a 19h al MEM o Zoom

Ronda O’Donnell, 94 1r 08302 Mataró Casal de Barri les Esmandies

INSCRIPCIÓ

  • En la inscripció us preguntem si voleu participar presencialment o us connectareu a l’enllaç del Zoom.