Butlleta i qui som..

Associa't

El Moviment educatiu del Maresme (MEM) és una associació que acull mestres i altres professionals del món educatiu i amb la nostra acció, volem contribuir a la millora social i educativa de la ciutat, de la comarca i, en conseqüència, del país.

  • Des de la reflexió, el debat i la comunicació.
  • Des de la confiança i la cooperació amb els professionals i amb els centres educatius.
  • Participant per intentar millorar el projecte educatiu de ciutat.
  • Impulsant la innovació per donar resposta a la realitat social canviant en què ens trobem.
  • Des d’un marc de convivència.
 El MEM és una associació democràtica i sense afany de lucre, federada des de l’any 1985 als Moviment de Renovació Pedagògica de Catalunya, entitat que reuneix més de quaranta associacions repartides per tot el territori català.
El MEM és un espai de trobada on poder compartir la nostra tasca educativa i col·laborar així en la recerca de respostes innovadores que garanteixin l’èxit del nostre sistema educatiu i assegurin una formació de qualitat per a tothom. Ens agradaria comptar amb tu. I és per això que et convidem a associar-te al MEM. Personalment i professionalment, els avantatges que tindràs són molts.
 

Tríptic / butlleta soci

Autorització domiciliació

​​Si estàs interessat o interessada a rebre informació i gaudir de descomptes en les diferents activitats que organitzem, pots fer-te soci o sòcia enviant-nos per correu postal aquesta butlleta signada i complimentada amb totes les dades sol·licitades.

Les activitats de la nostra associació es decideixen, es coordinen i s’executen des de tres àmbits: l’Assemblea, la Junta i la Permanent. Els professionals que participem en els diferents grups de treball col·laborem en la gestió aportant criteri i experiència, amb una visió real i de futur de la pràctica pedagògica dels centres educatius de Mataró i de la comarca.

  • Grups de treball
  • Formació permanent
  • Escola d’Estiu
  • Mataró Ràdio
  • … i molts més.

Un cop a l’any celebrem l’Assemblea anual dels associats.

La quota és de 40 € anuals per les persones associades en actiu, que es cobren en dues fraccions, i per les persones associades jubilades la quota és de 15€ en un sol pagament.

Veure MEM – Moviment Educatiu del Maresme en un mapa més gran

Localització MEM