El Moviment Educatiu del Maresme (MEM) és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 6247 i amb domicili a Mataró:
– Moviment Educatiu del Maresme
– CIF: G08855827
– Adreça postal: Rda. O’Donnell, 94 2n – 08302 Mataró
– Correu electrònic: activitats@memcat.org

Al MEM oferim la màxima transparència i el nostre compromís legal per assegurar la confidencialitat de totes les dades que rebem.

Per tal de mantenir assegurada la teva privacitat i poder tenir control sobre les teves dades personals, hem actualitzat la nostra política de privacitat d’acord ambl compromís que tenim amb el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, RGPD), en vigor des del 25 de maig de 2018.

És per això que t’informem que:

· Finalitats del tractament de les dades:
– Gestionar les sol.licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives.
– Gestionar les dades dels associats.
– Gestionar les dades dels alumnes i professorat que participa en les activitats formatives de l’associació

· Com a usuari acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part de l’associació per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació.

· L’associació garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.

· L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions comercials, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònic secretaria@memcat.org. o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, Ronda O’Donnell, 94 2n, 08301-Mataró.

· Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o limitació en el tractament a través d’una carta a l’adreça postal abans citada o bé al correu electrònic secretaria@memcat.org.

· El MEM no adopta decisions que puguin afectar-te basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

· Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb el MEM i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, les teves dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals.

· Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets, pots presentar una reclamació davant la nostra Junta, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001, Madrid (Espanya).

El servei d’inscripcions d’aquest web permet consultar informació sobre les formacions programades pel Moviment Educatiu del Maresmes i realitzar les inscripcions pertinents. L’usuari haurà de donar la seva aprovació sobre aquest avís legal abans d’entrar.