Transformem l’educació des del treball compartit

Els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, amb una trajectòria de més de 100 anys de formació en Escola d’Estiu, on mestres i pedagogs van emprendre la responsabilitat de transformar l’educació en tots els seus sentits, ens trobem un any més immersos en donar respostes als reptes de la societat actual i de futur.

En un moment en què la innovació i la transformació educatives estan en primera línia i parlem de la tercera primavera pedagògica, és ara, quan seguim treballant des del territori, des de les necessitats reals, amb una formació de mestres per a mestres, única a Europa: les Escoles d’Estiu. Que ens porten a formar-nos, per seguir treballant en la millora de l’educació de Catalunya.

Quan parlem de formació d’estiu estem parlant de territori, de necessitats, d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de metodologies, de currículum, d’avaluació i,  de compartir, debatre, dubtar entre molts d’altres aspectes. Les competències professionals van ampliant-se amb la formació, amb la transferència de coneixements, amb el reconeixement que allò recaurà en la tasca diària de milers de mestres que saben que la nostra és una tasca social i una eina carregada de futur.

Els canvis que necessita l’educació avui dia han de sorgir del treball compartit entre molts agents educatius. Les accions de millora del nostre sistema educatiu recauen en posar el focus en les necessitats actuals dels infants i joves, a més de compartir les pràctiques de referència que ens trobem a tots els territoris. És per això que, un any més, us encoratgem a treballar cooperativament, a coordinar-nos, a formar-nos pel futur de l’educació del nostre país, per renovellar tot allò necessari per adaptar-nos al nostre temps. Perquè es faci efectiu que: l’escola transforma la societat i la societat transforma l’escola.

Bona i profitosa Escola d’Estiu 2019!!!

Pilar Gargallo Otero, Presidenta

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Article by: Redacció