Activitats 2023/2024

Grups de treball

Grup de treball: Reflexió i renovació pedagògica

Grup de treball: Belluga’t

Grup de treball (A l’aula) conèixer-te per emocionar-te

Grup de treball d’Aprenentatge Cooperatiu

Formació permanent

Situacions d’aprenentatge: repte o oportunitat? (Educació bàsica)

Introducció a la Intel·ligència Artificial: Com la IA està transformant el nostre món (Internivells)