[ 4 ]

Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

L'expressió psicomotriu i musical en l'infant (0-3 anys)
El curs vol explorar de manera teoricopràctica l’expressivitat psicomotriu i musical innata de l’infant en les primeres edats. Entenem la música com una eina relacional de primer ordre que concep l’infant com una totalitat i com un agent expressiu i productor en constant evolució.

Més enllà de l'aprenentatge musical, proposem un ambient on l'Infant pugui descobrir-se i obrir-se a la relació millorant les seves habilitats comunicatives, des d'una mirada holística i inclusiva.

Omplim de música els ambients de l'aula!


A càrrec de Sandra Ruiz Juvé

Mestra, Psicopedagoga i Psicomotricista. Directora d’Escola Bressol. Terapeuta psicomotriu. Formadora d'educació infantil i psicomotricitat a diferents espais.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 13 h

Cursos setmana del 11 al 15 de juliol


- Conèixer el desenvolupament psicomotriu i musical de l’infant i definir una visió d'infant global i obert a la relació.

- Redescobrir la pròpia experiència sonora i creativa.

- Obrir noves vies de relació, d’interacció i de comunicació entre l’adult i l’infant a través de la música.

- Compartir recursos per promoure l’educació musical i corporal en l’educació infantil.

- Adquirir eines per generar ambients musicals motivadors que despertin l’interès i l’autonomia de l’infant.

- Compartir propostes per al seguiment i documentació d’aquestes processos.

- L’infant: és l’agent actiu en la proposta. Què és, com es desenvolupa a nivell global i com intervé la música, el moviment i el joc en la construcció de la pròpia identitat i relació.

- L’adult: com a model i referent. Com connectar amb la pròpia experiència corporal, emocional i sonora per potenciar les actituds d’escolta, d’intercanvi i de creació.

- L’entorn sonor i la música: com a llenguatge expressiu innat i accessible. Com podem generar entorn sonors rics i variats que propiciïn la immersió en el llenguatge musical.

Metodologia activa i vivencial. Es treballarà tant la vessant pràctica d'aplicació a l'aula com des de l'experiència i autoconeixement personal. També hi haurà exposicions teòriques i algunes lectures. S'obriran espais de reflexió i de creació.

La matrícula dona dret a certificació de 30 h, distribuïdes de la següent manera:

- 14h de curs + 6h de treball personal.

- 5h participació a activitats presencials EE del MEM (Conferència inaugural 11/7 i tallers 13/7)

- 5h de participació en els debats conjunts de la MRP de Catalunya en línia, de l'1 al 8/7 (Us anirem facilitant els enllaços per connectar-vos en el seu moment al Zoom o YouTube)

Pla d'avaluació:

Es realitzaran propostes pràctiques i en petit grup, per fer-ne una co-avaluació.