[ 15 ]

Educació primària i secundària (6-16 anys)

TANCAT / Metodologia de les Capacitats Físiques Bàsiques a Educació Primària i Secundària (6-16 anys)
Curs àgil, atractiu, aplicat i pràctic sobre les Capacitats Físiques Bàsiques dins del currículum d'Educació Física (Primària i Secundària). Amb una primera part basada en el marc teòric de les quatre capacitats, exhaustiu però no voluminós, i una segona i principal part, totalment pràctica. Jocs, exercicis i formes jugades per desenvolupar les activitats d'aprenentatge.

A càrrec de Carles Los Santos Poquet

Llicenciat en Educació Física i Esports, Diplomat en Magisteri d'Educació Física, Entrenador i Preparador Físic


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Formar docents i futurs docents de diferents etapes en les grans possibilitats que ens ofereixen les capacitats físiques bàsiques (CC.FF.BB.) en la seva aplicació a l'escola.

- Oferir recursos atractius, àgils, fàcils pel que fa a la seva metodologia i aplicació, reals pel que fa als materials, espais, temps de treball, etc.

- Proporcionar materials, idees, jocs orientats a les CC.FF.BB. aplicables tots 100% a l'escola.

1. Marc teòric de les quatre Capacitats Físiques Bàsiques: Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat/Amplitud de moviment

1.1. Per cadascuna d'elles: definició, tipus i classificació, factors determinants o dels quals depèn, fases sensibles, normes bàsiques en la seva metodologia de desenvolupament/entrenament i avaluació/tests

2. Metodologia pràctica aplicada a l'escola

2.1. Per cadascuna d'elles: jocs, formes jugades, exercicis i materials per a treballar aquestes capacitats físiques

Classes en línia

Estudi i treball autònom individual

Estudi i treball autònom en grup (fòrums)

Tutories en línia

Pla d'avaluació *

Discussió i anàlisi de lectures obligatòries

Participació activa en el fòrum d'opinió

Lliurament de tasques individuals

Avaluació final