[ 13 ]

Internivells

Acompanyem i treballem les emocions dins de l'aula (Internivells)
Aquest Curs s'ofereix a professor@s que vulguin introduir-se en el món de l’acompanyament i la gestió emocional de l'alumn@ de la mà dels principis de la Teràpia Gestalt. És per això que el creixement personal i l'auto-coneixement seran l'eix vertebral d'aquesta Formació.

A càrrec de Sigrid Fadrique Muñoz

Sóc mare, psicòloga (Col no 22904), terapeuta Gestalt i estic especialitzada en teràpia Infanto-juvenil. També m’he format en educació lliure. Actualment passo consulta a nivell individual i grupal on, la majoria dels meus pacients, són infants i/o adolescents.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9:30 a 11:30h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


L’objectiu no és altre que el mestr@ prengui consciència del potencial del seu món emocional i descobreixi com connectar amb l’alumn@. I és que, quan som capaços d’acompanyar des de l’assertivitat, l’amor i el respecte, fomentar vincles i resoldre conflictes és molt més fàcil. És per això que aprendrem i treballarem amb eines i recursos que ens ajudaran a incorporar emocions positives en el nostre dia a dia, generant canvis sostenibles tan en el professor com en l’alumn@.

- BLOC 1: Principis i història de la Teràpia Gestalt

- BLOC 2: Emocions i Cicle de necessitats

- BLOC 3: Autoobservació: Veure'm per veure l'altre (alumn@)

- BLOC 4: El conflicte com a aprenentatge constructiu

- BLOC 5: Emocions i resolució de conflictes en temps de COVID

- BLOC 6: Dinàmiques i jocs per treballar les emocions dins l’aula

- TREBALLEM I COMPARTIM DUBTES

El Curs es desenvoluparà mitjançant un model d'educació activa: Els alumn@s construiran el seu aprenentatge a partir de la seva experiència/vivència personal i la participació en el curs.

En el marc teòric es treballaran els continguts del Programa per tal de que els assistents assumeixin la importància de l’autoconeixement i la seva influència en el marc personal i professional (context escolar). Alhora, també es posarà la mirada en el conflicte com a oportunitat de creixement i en com la intel·ligència emocional pot ser un GRAN recurs per fer-hi front.

A nivell pràctic es realitzaran activitats de forma individual i en grups perquè els assistents integrin el seu aprenentatge a partir de la seva participació en el curs, i desenvolupin tècniques i estratègies d’educació emocional per tal de poder introduir-les a nivell personal i dins les aules. Per últim, s'obrirà un apartat a l’aula virtual amb un fòrum on-line de debat per tractar temes d'interès general i relacionats amb el tema que ens ocupa.

Horari Sessions en línia: De 9:30 a 11:30h

Per a l’avaluació de l’alumnat es recorrerà a 3 recursos diferents:

- Seguiment i participació activa al fòrum del curs i a les sessions online (es proposarà un Debat per Bloc)

- Realització i entrega de les activitats d’auto-reflexió de cada Bloc

- Elaborar una proposta (Joc/Dinàmica...) de Programa per introduir a les aules aplicant els continguts treballats durant el curs.