[ 12 ]

Internivells

El disseny universal per a l’aprenentatge com a marc per a la inclusió a l’aula (Internivells)
El Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) es basa en la investigació i s'organitza al voltant de les tres xarxes d'aprenentatge del cervell: l’afectiva, la de reconeixement i l’estratègica. En funció d'aquestes, planteja un conjunt de principis per al desenvolupament del currículum que ofereixen a tots els individus l'oportunitat d'aprendre, fugint d’un enfocament únic en el disseny de les activitats d’aprenentatge i tenint en compte la variabilitat de tots els aprenents. Es presentaran les pautes que proposa el model i com la tecnologia pot ser una gran aliada per aconseguir-les.

A càrrec de Miquel Selga i Conxi Lòpez

M.S.Mestre de primària i d'educació especial a centres del Maresme; formador i assessor tècnic del Departament d’Educació i coautor del llibre «Inclusió digital a l'Aula» de l’Ed. UOC- 2016.

C.L. Mestre d’Educació Infantil i Primària. Els últims anys he treballat com assessora pedagògica a diferents serveis. Apassionada per l’educació, en continu aprenentatge compartit amb els altres i especialment interessada en afavorir la inclusió.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Fer servir les pautes del Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA) per a millorar les propostes educatives a l’aula, reduint barreres de l’entorn educatiu que dificulten el progrés de tots els alumnes.

- Usar eines digitals com a suport universal a l'aprenentatge.

- Disseny Universal per l'aprenentatge. Els 3 principis (per què aprendre, què aprendre i com aprendre) i les pautes que se’n deriven per a dissenyar una activitat a l’aula.

- Eines digitals al servei d’aquests principis.

Sessions d’exposició (per videoconferència):

- Presentació dels materials i de la dinàmica del curs.

- Presentació del model DUA i d’algunes eines digitals que ens poden ajudar a promoure entre l’alumnat múltiples maneres d’implicar-se, d’informar-se i de tenir estratègies per assolir els objectius d’aprenentatge.

Sessions de treball personal:

- Fòrums de reflexió sobre conceptes necessaris (equitat, inclusió, mitjana imaginària, homogeneïtat, disseny universal, personalització...)

- Propostes de treball pràctic sobre eines que faciliten el disseny d’activitats i contextos d'aprenentatge seguint les pautes DUA. Elaboració de recursos a compartir.

Horari Sessions en línia: De 9 a 11h

Pla d'avaluació: Participació en les sessions expositives + realització (al moodle) de les tasques proposades: Intervencions en fòrum, comentant vídeos o lectures. Elaboració d’algun recurs pel disseny d’una activitat concreta que caldrà contextualitzar i compartir. També caldrà comentar les propostes elaborades per la resta de participants.