[ 11 ]

Internivells

Eines metodològiques per a la formació online (Internivells)
L’objectiu d’aquest curs es dotar als docents d’eines i tècniques per a millorar els aspectes relatius a la docència onLine.

Revisarem el funcionament de les diferents eines i tècniques necessàries per a configurar una bona formació onLine: classes onLine en vídeo, creació de videotutorials, plataformes d’aprenentatge virtual (moodle, classroom), eines d’avaluació i seguiment. Però al mateix temps posarem el focus en els aspectes metodològics d’aquest tipus de formació (motivació, formats d’avaluació, dinamització de la participació).


A càrrec de Marco Antonio Rodríguez Fernández

Enginyer en Informàtica (UAB). Doctor en educació (UB). Actualment és professor i investigador a Tecnocampus UPF


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Desenvolupar destreses amb les diferents eines TiC per a la formació en línia.

- Millorar la planificació i disseny de la docència a distància.

- Aprofitar les possibilitats que ofereix el medi en línia per a incrementar la motivació dels alumnes.

- Videoconferències: Classes i reunions onLine

o Aspectes tècnics

o Reunions efectives

- Creació de videotutorials

o Eines de captura de pantalla i millora de l’àudio

o Muntatge i gravació

o Durada

o Guió

- Plataformes de tipus LMS: Moodle i Classroom

o Activitats P2P

o Qüestionaris / Exàmens

o Tasques

o Grups / Informes

o Elements de compleció i gamificació

- Avaluació i metodologia:

o Rúbriques

o Avaluació formativa vs avaluació sumativa

o Motivació i risc d’abandonament

- Aspectes Legals

Cada sessió constarà d’una trobada en directe d'unes 2 o 3 hores de durada on s’exposaran els conceptes i es faran exercicis i explicacions pràctiques. Al finalitzar aquestes sessions els alumnes tindran una tasca diària per a revisar els continguts exposats. Es dissenyarà un espai per a que els alumnes puguin fer-los servir com a espai de proves per als seus continguts.

Horari Sessions en línia: De 9 a 11h

L’avaluació del curs consisteix en una avaluació formativa composada per 5 tasques diferents on els alumnes de forma incremental posen a prova els coneixements i les habilitats adquirides durant el curs.