[ 9 ]

Internivells

TANCAT / Del saber, del saber fer i del com saber-ho. Avaluar i programar per competències (Internivells)
Aquest any escolar marcat per la COVID-19 ens fa més evident la necessitat d’un aprenentatge avançat que generi autonomia en l’alumnat i alliberi als docents de l’excés de control dels processos. Aquest curs tracta, sobretot, de com ajustar una proposta d’aprenentatge per que sigui competencial i això és fomentar el treball cooperatiu, la creativitat i l’autonomia de l’aprenent. Tracta de com programar per competències, sense renunciar a continguts clau, i de com avaluar per aprendre.

A càrrec de Jordi Gaitán i Clarà

Llicenciat en Filosofia i Lletres (UdG), Enginyer tècnic industrial (UPC) i Màster en pràctica filosòfica i gestió social (UB). La darrera dècada fa tasca de formador i assessor pedagògic en centres i projectes d’innovació i transformació educativa.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11:30h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Compartir les inquietuds i necessitats pel nou curs escolar.

- Dotar al participant de la perspectiva competencial per a generar propostes d’aprenentatge.

- Dotar al participant d’eines per la programació i l’avaluació competencial.

- Del saber i del saber fer. Què vol dir programar per competències? Definició de competència, tipus, ... Els documents de la programació competencial.

- Del saber fer. Com programar per competències? Preguntes i respostes clau de la programació per competències. Objectius, criteris, indicadors. La cooperació i la creativitat en les propostes competencials.

- Del com saber-ho. Com avaluar per competències? L’avaluació autèntica dins les propostes competencials. Eines per la regulació de l'aprenentatge.

Totes les sessions tindran una part de treball en gran grup i una de treball individual o en petit grup. Els moments de gran grup serviran per compartir conceptes i recursos. Pels moments de treball individual o en grup petit prioritzarem el treball per reptes i serem flexibles amb la manera de compartir processos i resultats. El disseny pretén acabar la formació amb alguna pràctica programada pel proper curs. Per fer-ho s’usaran les eines digitals del Zoom, el Nearprod i el Moodle, procurant que sigui el màxim d’interactiu i participatiu.

Pla d'avaluació:

Objectiu: 1 Compartir les inquietuds ...

Criteri: Què hi ha en comú i què hi ha de diferent en les inquietuds i necessitats?

Indicador: Presentació Mapa mental per grup

Objectiu:2 Dotar al participant de la perspectiva ...

Criteri: Com distingir els factors que fan competencial una proposta?

Indicador: Comparativa «KPSI» / Valoració proposta treballada amb 1 i 2* / Presentació breu unitat didàctica amb ús d’eines d’avaluació autèntica

Objectiu: 3 Dotar al participant d’eines...

Criteri: Quines aplicacions poden tenir les eines d’avaluació a la teva tasca docent?

Indicador: Comparativa «KPSI» / Valoració proposta treballada amb 1 i 2* / Presentació breu unitat didàctica amb ús d’eines d’avaluació autèntica