[ 7 ]

Educació secundària (12-16 anys)

#CervellCiència: aportacions neurocientífiques per a entendre i acompanyar l'adolescència (12-16)
Els canvis al cervell adolescent són molt significatius en relació amb l'aprenentatge i al desenvolupament de la personalitat. Aquesta formació parteix del coneixement que tenim sobre el funcionament del cervell per apropar-nos a l'adolescència, una etapa plena d'oportunitats, per intentar entendre millor aquells aspectes que poden incidir sobre dels processos d'ensenyament i aprenentatge i per poder fer un millor acompanyament.

A càrrec de Iolanda Nieves de la Vega, Noemí Royes i Núria Tomàs

I.N. Postgraduada en neuroeducació (UB) i habilitats de lideratge (UOC). Especialista en Trastorns de l'aprenentatge. Filòloga hispànica i catalana. Formadora de Innatria Education (www.innatria.com) i professora del Màster Universitari en Formació de professors d'ELE del ILCE-Universitat de Navarra. Membre de de la Càtedra en Neuroeducació UB-Edu1st.

N.R. Pedagoga, docent i formadora de formadors especialitzada en neuroeducació i metodologies actives. Col·laboradora de la UOC i de la UB. Postgraduada en neuroeducació i col·laboradora de la Càtedra de Neuroeducació-Edu1st de la UB. Facilitadora certificada Sikkhona.

N.T. Filòloga i professora d'educació secundària, especialitzada en tutoria, mediació escolar i educació emocional. Facilitadora certificada Sikkhona. Formadora d' Innatria Education (www.innatria.com). Postgraduada en Llenguatges i comunicació en la pràctica educativa. Postgraduada en Neuroeducació i Membre del Grup de treball en Neuroeducación de la UB.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


La neuroeducació ens dóna una oportunitat d'enfocament integrador i multidisciplinari que, sobre la base d'evidències científiques, ens permet apropar-nos al cervell adolescent. Farem un recorregut que parteix d'evidències de la neurociència i ens aproparem a la connexió amb els processos d'aprenentatge (neuroeducació) per entendre i buscar quina manera i amb quines estratègies podem fer-ho visible a l'aula i afavorir un impacte positiu en i amb els estudiants i amb el nostre propi desenvolupament professional.

- Apropar-nos a l'etapa de l'adolescència des del coneixement de les característiques i el funcionament del cervell.

- Fer visibles aspectes del funcionament del cervell adolescent per entendre millor l'adolescència com una etapa adaptativa, els comportaments, les creences i de quina manera impacten en els processos d'aprenentatge.

- Apropar-nos a aspectes relacionats amb els hàbits saludables referents a l'alimentació, el somni i l'exercici per entendre de quina manera impacten en els processos d'aprenentatge.

- Ser capaç de valorar i proposar estratègies de millora tenint en compte les aportacions de la neuroeducació sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

- Neuroeducació. Entendre l’adolescència des del coneixement del cervell.

- El cervell adolescent. Estratègies de lideratge.

- El sistema de recompensa. Neurotransmissors i conductes addictives.

- La rellevància dels hàbits saludables referents a l'alimentació, el somni i l'exercici en l'aprenentatge.

- Cervell social. Identitat, vincle i sentit de pertinença al grup.

- Funcions executives: De la planificació a l’execució. Desenvolupament, implicacions en l’aprenentatge i estratègies a l’aula.

Les nostres formacions parteixen d'una mirada reflexiva, en què els docents som part activa de les diferents propostes i co-creadors de coneixements a través d'espais de diàleg i reflexió.

Al llarg de les sessions, a partir de dinàmiques vivencials en petit i gran grup que faciliten la participació i el diàleg, anirem teixint conceptes per tal de crear una fonamentació que proporcioni eines per assolir els continguts del curs.

Horari Sessions en línia: De 9 a 11h

Pla d'avaluació: Diari d'aprenentatge. Al llarg de les sessions compartirem propostes guiades per acompanyar el procés individual de reflexió i aprenentatge.