[ 4 ]

Educació infantil i primària (3-12 anys)

TANCAT / I al pati: què hi podem fer? Reflexions i eines pràctiques per potenciar aquest espai. (3-12 anys)
La situació actual ens evidencia la importància vital d'utilitzar els espais exteriors per a preservar la salut i el desenvolupament òptim dels infants. Sabem que és recomanable i factible l'aplicació dels aprenentatges curriculars també fora de l'aula.

Aquest curs pretén donar eines per tal d'aprofitar al màxim les possibilitats educatives del pati i de l'entorn natural proper.


A càrrec de Núria Ferrando i Júlia Moya

N.F. Fisioterapeuta pediàtrica i psicomotricista. Faig assessoraments a mestres de les escoles bressol i acompanyo infants amb desenvolupament lent o diferent

J.M. Graduada en educació social, acompanya i dinamitza processos participatius per transformar els patis de les escoles. Ha treballat durant molts anys en el lleure i la dinamització comunitària utilitzant el joc, l’art i el moviment com a eines educatives i de transformació social.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Reconèixer la importància i els beneficis de la vida a l'exterior i el joc per al desenvolupament global dels infants.

- Reflexionar sobre la mirada i l'ús que se'n fa a la pràctica.

- Aportar eines i estratègies per vincular els ítems curriculars amb la seva proposta i implementació al pati.

- Reflexionar sobre el disseny del pati per tal d’aprofitar els recursos exteriors i la natura que ens envolta contemplant les

necessitats vitals de moviment i joc dels infants.

- Els beneficis de fer vida a l'exterior per a la salut física, emocional, mental i social.

- Com el desenvolupament físic, l'experimentació i el joc a l'exterior aporta eines personals bàsiques per a aprendre a aprendre.

- Estratègies i eines per vincular l’espai exterior al projecte educatiu d’escola que ens ajudin a planificar activitats vinculades al currículum i al desenvolupament de competències.

- Possibles conceptualitzacions dels espais: com són els patis basats en les necessitats de moviment, joc i relacions socials positives i inclusives?

- La seguretat, el risc i la por d'utilitzar el pati i els espais naturals. Com ho viu tant l'equip educatiu com les famílies?

Sessions via telemàtica.

- Aportació de teoria i de pràctica per part de les formadores.

- Espais de reflexió conjunta amb les i els assistents.

- Dinàmiques de treball individual seguint els temes tractats.

- Proposta de lectures i consulta de documentació.

- Demanda d'exercici pràctic per a l'aplicació del contingut del curs al dia a dia a la realitat de l'escola.

Pla d'avaluació: Interès, participació i presentació de la tasca proposada.