[ 3 ]

Educació infantil de segon cicle (3-6 anys)

Consciència fonològica i inici al procés lector (3-6 anys)
Reflexionarem sobre activitats per aprendre a escoltar i poder començar a llegir .

Compartirem conceptes i activitats que ens ajudaran en el treball de classe i a estimular els nostres infants en la pràctica

de la consciència fonològica , i altres estratègies bàsiques per iniciar-se a aprendre a llegir .


A càrrec de Gemma Martín i Natàlia García

G.M. Mestra Educació Especial , psicopedagoga i Logopeda del CREDA Maresme-Vallès Oriental.

Formadora a l'escola d'estiu del MEM des de fa anys .

N.G. Mestra d'Educació Infantil i logopeda, actualment portant a terme el treball d'estimulació de la consciència fonològica a l'escola Camí del Mig de

Mataró.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 12h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Conèixer els processos per aprendre a llegir.

- Definir què és la consciència fonològica i comprendre perquè és important.

- Descobrir com podem treballar la consciència fonològica a Educació Infantil i inici de primer de Primària.

- Adquirir habilitats per arribar a la descodificació de la lectura .

- Ensenyem a llegir per la via fonològica i via lexical .

- Marc del llenguatge oral i del vocabulari per desenvolupar la ruta lexical.

- Etapes del programa per l’adquisició de la consciencia fonològica.

- Activitats apropiades per desenvolupar la consciencia fonològica.

- Sessions teòriques amb exposició virtual.

- Elaborar i comentar activitats de consciència fonològica en petit grup de forma virtual.

- Presentar i compartir recursos i materials.

- Elaboració i reflexió individual de les diferents propostes.

Horari Sessions en línia: de 9 a 12h

- Participació en les sessions virtuals de la formació.

- Participació en les activitats grupals .

- Entrega de les activitats proposades.