[ 1 ]

Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

TANCAT / L'expressió psicomotriu i musical en l'infant (0-3 anys)
El curs vol explorar de manera teoricopràctica l’expressivitat psicomotriu i musical innata de l’infant en les primeres edats. Entenem la música com una eina relacional de primer ordre que concep l’infant com una totalitat i com un agent expressiu i productor en constant evolució.

A càrrec de Sandra Ruiz, Anna Tobella i Alba Pujol

S.R. Mestra, Psicopedagoga i Psicomotricista. Directora d’Escola Bressol. Terapeuta psicomotriu. Formadora d'educació infantil i psicomotricitat a diferents espais.

A.T. Mestra i especialista en Atenció Precoç.

A.P. Músic i Pedagoga musical, especialitzada en educació musical primerenca.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Conèixer el desenvolupament psicomotriu i musical de l’infant i definir una visió d'infant global i obert a la relació.

- Redescobrir la pròpia experiència sonora i creativa.

- Obrir noves vies de relació, d’interacció i de comunicació entre l’adult i l’infant a través de la música.

- Compartir recursos per promoure l’educació musical i corporal en l’educació infantil.

- Adquirir eines per generar ambients musicals motivadors que despertin l’interès i l’autonomia de l’infant.

- Compartir propostes per al seguiment i documentació d’aquests processos.

- L’infant: és l’agent actiu en la proposta. Què és, com es desenvolupa a nivell global i com intervé la música, el moviment i el joc en la construcció de la pròpia identitat i relació.

- L’adult: com a model i referent. Com connectar amb la pròpia experiència corporal, emocional i sonora per potenciar les actituds d’escolta, d’intercanvi i de creació.

- L’entorn sonor i la música: com a llenguatge expressiu innat i accessible. Com podem generar entorn sonors rics i variats que propiciïn la immersió en el llenguatge musical.

Metodologia activa a través de la plataforma. Es treballarà tant la vessant pràctica d’aplicació a l’aula com des de l'experiència i autoconeixement personal. També hi haurà exposicions teòriques i algunes lectures. S’obriran espais de reflexió i de creació.

Es realitzaran propostes pràctiques i en petit grup, per fer-ne una co-avaluació.