[ 18 ]

ESO, Batxillerat i Cicles

Eines de Coaching pels professor@s/tutor@s (ESO, Batx,Cicles)
Amb aquesta formació es pretén millorar la capacitat de lideratge que la figura del professor/tutor ha de tenir per ser capaç d'aconseguir que cadascun dels alumnes que formen part del grup classe se sentin valorats de manera individual i, alhora, desenvolupin un sentiment de pertinença del grup per tal d'aconseguir objectius proposats prèviament. Per tal d'aconseguir això, a més, cal una bona gestió dels conflictes que van sorgint a l'aula i un bona gestió de les emocions a l'aula. Tot plegat, un bon sac d'eines i recursos que de ben segur podem millorar.

A càrrec de Kiko Calero del Oro

Coach per l’Escola Europea de Coaching (ICF), Licenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UB (Universitat de Barcelona), Professor de ESCI-UPF (Escola Superior de Comerç Internacional – Universitat Pompeu Fabra). Va ser Professor i tutor de GM/GS/BATX durant 10 anys.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Millorar el paper del/a professor/a com a líder-coach del grup-classe

- Experimentar amb tècniques i dinàmiques de grup que millorin la cohesió social, la gestió dels conflictes, l'autoestima de l'alumnat i la gestió de les emocions a l'aula

- Aportar elements per a l’actualització del Pla d’Acció Tutorial

- Proporcionar un espai per compartir les experiències (positives i negatives) viscudes per cada tutor/a - Identificar les principals aportacions de la neurociència cognitiva en l’àmbit d’innovació pedagògica.

- Reflexionar sobre la importància de les evidències que ens aporta la neurociència per aplicar-les a l’aula

- Dissenyar metodologies pedagògiques per aprendre millor i que siguin aplicables en el nostre context docent.

- Introducció, objectius i enfoc

- Què és el lideratge? I el coaching?

- El/la professor/a – coach

- Coneixement del grup-classe

- Habilitats del/la professor/a – coach

- El feedback: l’entrepà comunicatiu.

- La comunicació

- El mètode socràtic.

- L’escolta activa

- L’observació

- Els judicis

- Eines de coaching

- Desenvolupament de l’alumnat: El Pla d’Acció

- De la neurociència a l’aula: Disseny de pràctiques neuroeducatives

Farem hores virtuals per equips, aprofitant que el Zoom té la possibilitat de fer servir les Sales. Per tant, per algunes de les activitats que realitzarem, dividirem als professors per grups, i després treballarem en plenari. Aquesta és una bona forma que sigui més participatiu, i practiquem les metodologies del curs.

Exposició oral

Treball en equip

Debat

Exercicis individuals i grupals

Metaplan – cartulines (Pluja d’idees)

Kahoot

Nearpod

Jocs

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 11h i després es faran treballs en aules virtuals, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d’avaluació:

Exercicis i avaluació continua amb Kahoot (sistema per avaluar a l’alumnat).

Treball per equips i posada en comú

En les darreres sessions es demanarà un disseny pràctic d’aplicació per l’aula.