[ 17 ]

Internivells

Acompanyem les emocions dins de l'aula (Internivells)
Aquest Curs s'ofereix a professor@s que desitgen conèixer l’essència i funcionament de l’acompanyament i gestió emocional per tal de començar a liderar la seva vida professional i personal i prendre decisions sanes i adequades dins l’aula a l’hora d’encarar conflictes de tipus emocional (internes i/o externes).

A càrrec de Sígrid Fadrique Muñoz

Sóc mare, psicòloga (Col no 22904), terapeuta Gestalt i estic especialitzada en teràpia Infanto-juvenil. També m’he format en educació lliure. Actualment passo consulta a nivell individual i grupal on, la majoria dels meus pacients, són nens i/o adolescents.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


L’objectiu no és altre que el mestr@ prengui consciència del potencial del seu món emocional i descobreixi com connectar amb l’alumn@. I és que, quan som capaços d’acompanyar des de l’assertivitat, l’amor i el respecte, fomentar vincles i resoldre conflictes és molt més fàcil. És per això que aprendrem i treballarem amb eines i recursos que ens ajudaran a incorporar emocions positives en el nostre dia a dia, generant canvis sostenibles tan en el professor com en l’alumn@.

BLOC 1: La Gestalt com a eina psicopedagògica

BLOC 2: Emocions i Cicle de necessitats

BLOC 3: L’efecte Mirall. Conèixer i reconèixer les pròpies emocions i les de l’alumn@

BLOC 4: El conflicte com a aprenentatge constructiu

BLOC 5: Introducció a la Gestalt Play ? Dinàmiques i jocs per treballar les emocions dins l’aula

TREBALLEM I COMPARTIM DUBTES

El Curs es desenvoluparà mitjançant un model d'educació activa: Els alumn@s construiran el seu aprenentatge a partir de la seva experiència/vivència personal i la participació en el curs.

En el marc teòric es treballaran els continguts del Programa per tal de que els assistents assumeixin la importància de l’autoconeixement i la seva influència en el marc personal i professional (context escolar). Alhora, també es posarà la mirada en el conflicte com a oportunitat de creixement i en com la intel·ligència emocional pot ser un GRAN recurs per fer-hi front.

A nivell pràctic es realitzaran activitats de forma individual i en grups perquè els assistents integrin el seu aprenentatge a partir de la seva participació en el curs, i desenvolupin tècniques i estratègies d’educació emocional per tal de poder introduir-les a nivell personal i dins les aules. Per últim, s'obrirà un apartat a l’aula virtual amb un fòrum on-line de debat per tractar temes d'interès general i relacionats amb el tema que ens ocupa.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb la formadora, de 9 a 11h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Per a l’avaluació de l’alumnat es recorrerà a 3 recursos diferents:

- Seguiment i participació activa al fòrum del curs (es proposarà un Debat per Bloc)

- Realització i entrega de les activitats d’auto-reflexió de cada Bloc

- Lectura i reflexió del llibre “El petit príncep”

- Elaborar una proposta (Joc/Dinàmica...) de Programa per introduir a les aules aplicant els continguts treballats durant el curs.