[ 16 ]

Internivells

Edu-comunicació interseccional, una mirada crítica per treballar amb les pantalles (Internivells)
L’educomunicació ens situa en un rol compromès amb el món i l’entorn, i al mateix temps, ens engresca amb la idea de transformar la realitat. Fa confluir metodologies actives que provenen tant de l’educació com de la comunicació, des d’una perspectiva crítica. El seminari proposa un acostament teòric-pràctic per promoure i millorar les pràctiques comunicatives i es basa en la vivència i el fet d'aprendre fent però també en la construcció col·lectiva d’un marc conceptual que resulti enriquidor .

Es va crear amb l'objectiu de compartir els continguts acadèmics i el coneixement que s'ha generat a entorn de diferents pràctiques en COMUNICACIÓ+EDUCACIÓ a Europa i Llatinoamèrica. Està adreçat a diversos perfils i col·lectius professionals: professorat de primària, de secundària o cicles superior; tècnics i tècniques d’intervenció social, de participació i acció comunitària, artistes, emprenedors, ONG's i entitats del tercer sector que treballen de forma interdisciplinària.

Com a resultat, es busca permetre als participants poder dissenyar un projecte d'innovació social basat en l'edu-comunicació per a la ciutadania activa amb joves, des d'una perspectiva interseccional i comunitària, aixì com la presentació d’un possible projecte d'intervenció amb una comunitat juvenil concreta.


A càrrec de Alfredo Cohen M.

Comunicador Social i Periodista. Màster en Documental Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona i PhD en Comunicació i Educació per la Universitat Pompeu Fabra. Professor convidat de la UPF de Barcelona i la Universitat del Norte, a Colòmbia. És el fundador i coordinador general de elParlante des de 2009.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Generar un espai de formació, expressió, deliberació, participació i interacció positiva entre diversos perfils professionals (especialment professors) perquè s’acostin a les teories i pràctiques de l’educomunicació i la educació mediàtica i la seva aplicabilitat a la promoció de la innovació social al treball amb joves.

- Formació per professorat en l’àmbit de les TIC aplicades a l’àmbit social i les no discriminacions

- Oferir una formació actualitzada en els nexes entre educació i comunicació.

- Aportar eines pràctiques i amb perspectiva que permetin repensar i enriquir les pràctiques professionals i treball amb al jovent (crítica mediàtica, vídeo i ràdio participatius, televisió comunitària, plans d’ educomunicació en xarxes, etc)

- Conèixer experiències desenvolupades en diferents parts del món, basades en l' educomunicació per a la Justícia Glocal aprofundint en les liderades per l'Associació Cultural elParlante. http://elparlante.es/ca/projectes/

- Dissenyar de manera col·laborativa un projecte d’intervenció basat en metodologies educomunicatives.

Edu-comunicació interseccional S’aborden els marcs teòrics claus per comprendre la disciplina de l’edu-comunicació i vincular-la amb tota la tradició de l’educació i la comunicació per a la transformació social, així com l’educació i crítica mediàtica. Addicionalment es connecten aquestes idees amb el treball en / amb les diversitats (de gènere, culturals, físiques, racials, d'identitat sexual, de classe, etc.) com a eixos transversals fonamentals a considerar.

Pràctiques edu-comunicatives. Començarem per repassar algunes de les 10 pràctiques que van ser sistematitzades en el Seminari d’Educomunicació per a la Justícia Glocal, aprofundint en les experiències de la nostra entitat i en aquelles relacionades amb els interessos dels participants, especialment les realitzades en l'àmbit escolar.

Apropiació metodologies pràctiques. L'últim mòdul serà eminentment pràctic i en aquest, el formador, acompanyarà el grup (dividit en subgrups) per construir de manera col·lectiva un procés edu-comunicatiu. El sentit és que la proposta incorpori una perspectiva interseccional, i que es puguin apropiar d’eines provinents del teatre social, la crítica mediàtica i la cocreació audiovisual.

Presentació de el curs, expectatives de el grup i exposició de el marc teòric sobre edu-comunicació nterseccional.

Treball individual de lectura i resum d'un actículo (10 pàgines aprox) per cada participant.

Debat sobre les lectures realitzades i presentació de múltiples experiències edu-comunicatives pròximes alParlante

Anàlisi individual de diverses experienicas de edu-comunicació.

Debat d'experiències trobades i passos bàsics per al disseny de projectes educomunicativos.

Disseny per grups (o individual) de propostes susceptibles de ser realitzades.

Exposició / debat de propostes realitzables

Visionat de programes #ParlaGran i #ParlaJove d'elParlante, com propostes per a temps de COVID-19

Elaboració de guió per a projecte participatiu i gravació de programa Online, com a temàtica: la nova (a)normalitat.

Avaluació de el curs per part de l'alumnat i edició de el programa per part del docent.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 11h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Avaluació de l'aprofitament i avaluació de la satisfacció: els docents hauran de fer un qüestionari al final de l'acció formativa

Es farà una enquesta d'avaluació a l'inici i una altra a la fi, per reconèixer els avenços pel que fa a conceptes clau, que correspondrà a el 30% de la nota final.

A més, s'avaluarà el Treball participatiu que correspondria a l'altre 70%.

En qualsevol cas, els indicadors serien:

- Que més del 80% de el grup reconegui la importància de la comunicació en l'educació i com a procés de canvi social, més enllà de les eines i productes resultants.

- Que més del 80% de l'alumnat reconegui les característiques bàsiques dels projectes educomunicatius.

- Que més del 80% dels / les participants tinguin eines per fer crítica de mitjans.

- Que més del 50% dels / de les assistents tinguin eines pràctiques per al disseny, implementació i avaluació de projectes que de educació i comunicació.