[ 14 ]

Internivells

L'aprenentatge cooperatiu: Una metodologia per a afavorir l'aprenentatge i la inclusió de tot l'alumnat (Internivells)
Aquest curs té com a objectiu principal sensibilitzar els docents sobre diferents aspectes vinculats a l’aprenentatge cooperatiu. Amb aquesta finalitat es presentaran, a més a més d’una fonamentació justificada dels seus beneficis,diferents dinàmiques de cohesió de grup, estructures cooperatives per a implementar a l’aula, així com eines que permeten ensenyar a organitzar-se i reflexionar per aprendre de manera cooperativa.

A càrrec de Jesus Soldevila, Roser Matavacas, Jordi Turón i Èrica Arias.

J.S.Mestre, Psicopedagog i Doctor en pedagogia. Assessoro a les escoles, instituts i les fundacions Síndrome de Down des del 2002 en l'aplicació del programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar)

R.M. Mestre d'Educació Especial i primàroa, psicopedagoga. Cap d'estudis de l'Escola Sant Jordi de Sant Vicenç de Montalt.

J.T. Mestre i professor del Col.legi Pompeu Fabra de Salt.

E.A. Mestra i tutora de cicle superior. Coordinadora de la comissió d'Aprenentatge Cooperatiu a l'Escola Camí del Mig de Mataró. Participa al grup de treball del MEM d'Ap.Coo i al de la Xarxa Khelidon Catalunya.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Sensibilitzar sobre l’aprenentatge cooperatiu com a mesura que permet la presència, la participació i el progrés de la totalitat de l’alumnat a l’aula ordinària.

- Identificar la pertinença, oportunitat i possibilitat d’introduir l’aprenentatge cooperatiu a les -aules.

- Analitzar i reflexionar sobre els condicionants, organització, planificació i avaluació de l’aprenentatge cooperatiu a les aules.

L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia per treballar a l’aula amb alumnat amb característiques diverses.

L’estructura de l’activitat a l’aula: individualista, competitiva i cooperativa.

Els àmbits d’intervenció en la introducció de l’aprenentatge cooperatiu:

Les dinàmiques per cohesionar el grup.

Algunes estructures i tècniques cooperatives.

Eines i instruments per aprendre a treballar de manera cooperativa.

Les sessions aportaran una visió propera a la pràctica real de l’aula dels processos d’implementació de

l’aprenentatge cooperatiu. És per això que està prevista la realització de dinàmiques de cohesió de grup amb els participants, la realització d’activitats mitjançant l’ús d’estructures cooperatives, així com l’ús d’instruments i eines que permeten la planificació i l’autoregulació del funcionament i l’organització dels equips. Es combinarà la teoria amb la pràctica.

Pla d'avaluació:

L’avaluació del curs es durà a terme tenint present els següents criteris:

- Assistència a les diferents sessions

- Participació activa en la realització de les diferents dinàmiques i activitats estructurades de manera cooperativa que es duguin a terme al llarg de les sessions.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 12h, cada dia del 13 al 16/7/20, a la darrera sessió del 17/7 durant tot el matí rebrem les experiències de centres de primària i secundària. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.