[ 12 ]

Internivells

Fotografia i vídeo per treballar la creativitat a l'aula (Internivells)
T'agrada la fotografia? T'agradaria incloure activitats fotogràfiques i de vídeo a les teves programacions? En aquest curs veurem com treballar la creativitat a l'aula mitjançant aquestes disciplines artístiques. Serà un curs molt pràctic en què realitzarem diferents activitats per treballar a l'aula i veurem diferents aplicacions mòbils que ens ajudaran a editar i post produir les nostres imatges.

A càrrec de Xavier Carrión Gàlvez

Mestre de Primària especialista en tecnologies aplicades a l’educació.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


Identificar la imatge com un element clau en les TIC i l’educació artística.

Conèixer diferents experiències que utilitzen la imatge dins de l’aula.

Utilitzar la imatge com a recurs didàctic.

Cercar, crear i manipular dibuixos, fotografies i vídeos.

Conèixer les possibilitats de la xarxa en relació a la imatge.

Conèixer diferents aplicacions mòbils per treballar la imatge a l’aula.

Utilitzar la imatge com a mitjà d'expressió, perquè aprofitarem el tema del confinament per fer una feineta.

La imatge com a element central en les TIC i l’educació artística

Aplicacions didàctiques on intervé la imatge.

La fotografia a l’aula.

Aplicacions Mòbils per treballar la imatge.

El vídeo com a recurs.

El curs serà molt pràctic. És necessari tenir càmera fotogràfica o mòbil, també tauleta per poder editar i treballar amb les diferents aplicacions que veurem.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, el primer i últim dia de 9 a 12h i la resta de dies de 9 a 11h, del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Es realitzarà una avaluació continuada de les activitats realitzades durant el curs. Es tindrà en compte la participació de l’alumnat i el resultat dels diferents exercicis proposats.

També es valorarà les propostes didàctiques que cada alumne o grup d’alumnes proposin per incloure els continguts del curs a les programacions de l’aula.

Totes les activitats es recolliran a la pàgina web del curs.

https://sites.google.com/xtec.cat/fotografiacreativa/treballs-dels-alumnes i al moodle del curs.