[ 11 ]

Internivells

Metodologies eficients de com dissenyar activitats online (Internivells)
L’objectiu d’aquest curs es dotar als docents d’eines i tècniques per a millorar els aspectes relatius a la docència onLine. Revisarem el funcionament de les diferents eines i tècniques necessàries per a configuraruna bona formació onLine: classes onLine en vídeo, creació de videotutorials, plataformes d’aprenentatge virtual (moodle, classroom), eines d’avaluació i seguiment. Però al mateix temps posarem el focus en els aspectes metodològics d’aquest tipus de formació (motivació, formats d’avaluació, dinamització de la participació).

A càrrec de Marco A. Rodríguez Fernandez

Eng Sup. En Informàtica. Especialista en les TiC i la Computació Física. Professor associat a la UPF-

Tecnocampus. Investigador en Tecnologies educatives al grup de recerca de cultura i tecnologia lúdica.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 12h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Desenvolupar destreses amb les diferents eines TiC per a la formació onLine

- Millorar la planificació i disseny de la docència a distancia

- Aprofitar les possibilitats que ofereix el medi onLine per a incrementar la motivació dels alumnes

- Videoconferències: Classes i reunions onLine

o Aspectes tècnics

o Reunions efectives

- Creació de videotutorials

o Eines de captura de pantalla i millora de l’àudio

o Muntatge i gravació

o Durada

o Guio

- Plataformes de tipus LMS: Moodle i Classroom

o Activitats P2P

o Qüestionaris / Exàmens

o Tasques

o Grups / Informes

o Elements de compleció i gamificació

- Avaluació i metodologia

o Rubriques

o Avaluació formativa vs avaluació sumativa

o Motivació i risc d’abandonament

- Aspectes Legals

Cada sessió constarà d’una trobada en directe de unes 2 o 3 hores de durada on s’exposaran els conceptes i es faran exercicis i explicacions pràctiques. Al finalitzar aquestes sessions els alumnes tindran una tasca diària per a revisar els continguts exposats. Es dissenyarà un espai per a que els alumnes puguin fer-los servir com a espai de proves per als seus continguts.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 12h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d'avaluació: L’avaluació del curs consisteix en una avaluació formativa composada per 5 tasques diferents on els alumnes de forma incremental posen a prova els coneixements i les habilitats adquirides durant el curs.