[ 10 ]

Internivells

Avaluar i programar per competències (Internivells)
Del saber, del saber fer i del com saber-ho. Avaluar i programar per competències.

El confinament d’aquest COVID-19 ens fa més evident la necessitat d’un aprenentatge avançat

que generi autonomia en l’alumnat i alliberi als docents de l’excés de control dels processos.

Aquest curs tracta, sobretot, de com ajustar una proposta d’aprenentatge per que sigui

competencial i això és fomentar el treball cooperatiu, la creativitat i l’autonomia de l’aprenent. Tracta de com programar per competències, sense renunciar a continguts clau, i de com avaluar per aprendre.


A càrrec de Jordi Gaitan Clarà

Enginyer tècnic industrial, UPC, Llicenciat en Filosofia i Lletres, UdG. Actualment formador del

Departament d’Ensenyament de la Generalitat i coordinador pedagògic dels projecte Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya La Pedrera.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 12h

Cursos del 13 al 17 de juliol


1 Compartir les inquietuds que genera en el docent la situació de confinament viscuda i la necessitat

de programar el nou curs escolar a partir d’aquí.

2 Dotar al participant de la perspectiva competencial per a generar propostes d’aprenentatge.

3 Dotar al participant d’eines per la programació i l’avaluació competencial.

- Del saber i del saber fer.

Què vol dir programar per competències?

Definició de competència, tipus, ...

Els documents de la programació competencial.

- Del saber fer i del com saber-ho.

Com programar i avaluar per competències?

Les preguntes clau de la programació per competències.

La cooperació i la creativitat en les propostes competencials.

L’avaluació autèntica dins les propostes competencials.

Totes les sessions tindran una part virtual en gran grup i una de treball individual o en petit grup.

Els moments de gran grup serviran per compartir conceptes i recursos. Per fer-ho s’usaran les

eines digitals del Zoom, el Nearprod i el Moodle, procurant que sigui el màxim d’interactiu i

participatiu. Pels moments de treball individual o en grup petit prioritzarem el treball per reptes i

serem flexibles amb la manera de compartir processos i resultats. Aprofitant la virtualitat estan

previstes intervencions de convidats/des amb experiències a compartir.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 12h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d'avaluació: Objectiu Criteri Indicador Calendari

Compartir les inquietuds ...

Què hi ha en comú i què hi ha de diferent en les inquietuds?

Presentació Mapa mental per grup

Dotar al participant de la perspectiva ...

Com distingir els factors que fan competencial una proposta?

- Comparativa «KPSI»

- Valoració proposta treballada amb 1 i 2*

- Presentació breu unitat didàctica amb ús d’eines d’avaluació autèntica

Dotar al participant d’eines...

Quines aplicacions poden tenir les eines d’avaluació a la teva tasca docent?

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/f0b48627-bdc5-48e5-9b3c-4bceed129d61/Full-indicadors-unitats-competencials.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0014/4d35cb97-7bb9-43d3-919b-46cb8f271671/Mini_GAPPISA_horitzontal.pdf