[ 9 ]

Educació secundària (12-16 anys)

Els secrets del cervell adolescent. Claus neuroeducatives per sobreviure a l'aula (12 a 16 anys)
Els canvis al cervell adolescent són molt significatius en relació a l’aprenentatge i al desenvolupament de la personalitat. Aquesta formació parteix del coneixement que tenim sobre el funcionament del cervell per apropar-nos breument a l’adolescència, intentar entendre millor aquesta etapa i reflexionar sobre les eines de què disposem per fer una proposta neurodidàctica que faciliti la millora dels processos d’ensenyança i aprenentatge. Tot això des de la base que l’adolescència és una etapa plena d’oportunitats.

A càrrec de Iolanda Nieves de la Vega Louzado, Noemí Royes Rodríguez i Núria Tomàs

I.N. Postgraduada en neuroeducació (UB) i habilitats de lideratge (UOC). Filòloga hispànica i catalana. Formadora de Innatria Education (www.innatria.com) i professora del Màster Universitari en Formació de professors d'ELE del ILCE-Universitat de Navarra. Col·laboradora de la Càtedra en Neuroeducació UB-Edu1st.

N.R. Pedagoga, docent i formadora de formadors especialitzada en neuroeducació i metodologies actives. Col·laboradora de la UOC i de la UB. Postgraduada en neuroeducació i col·laboradora de la Càtedra de Neuroeducació-Edu1st de la UB. Facilitadora certificada Sikkhona.

N.T. Filòloga i professora d'educació secundària, especialitzada en tutoria, mediació escolar i educació emocional. Facilitadora certificada Sikkhona. Formadora d' Innatria Education (www.innatria.com). Postgraduada en Llenguatges i comunicació en la pràctica educativa. Postgraduada en Neuroeducació i Membre del Grup de treball en Neuroeducación de la UB.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Apropar-nos a l’etapa de l’adolescència des del coneixement de les característiques i el funcionament del cervell.

- Fer visibles aspectes del funcionament del cervell adolescent per entendre millor l’adolescència com una etapa adaptativa i emergent i la seva connexió amb els processos d’aprenentatge.

- Ser capaç de valorar i proposar estratègies de millora tenint en compte les aportacions de la neuroeducació sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Com aprèn el cervell?

- Les neurones, plasticitat cerebral, finestres i podes

El cervell adolescent. Etapa de canvis i oportunitats.

- Teoria evolutiva del cervell i les seves implicacions en el procés d’aprenentatge.

- El cervell adolescent: especificitats

L’adolescència. Canvis i oportunitats.

- Emocions. Auto coneixement, gestió i benestar.

- Atenció, memòria i estrès. Estratègies i entrenament.

- Funcions executives. Estratègies i indicadors d’alerta

Les nostres formacions parteixen d’una mirada reflexiva, en la que les docents som part activa de les diferents propostes i co-creadores de coneixements a través d’espais de diàleg i reflexió.

En aquesta edició us proposem un curs online amb sessions en temps real mitjançant plataformes que permeten la connexió sincrònica amb les persones participants. A les diferents sessions online combinarem explicacions magistrals, propostes d’acció i espais de reflexió i diàleg. Paral·lelament, a través de la plataforma Moodle compartirem material de suport i propostes

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb la formadora, de 9 a 11h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d'avaluació: Diari d’aprenentatge. Al llarg de les sessions compartirem propostes guiades per acompanyar el procés individual de reflexió i aprenentatge.