[ 8 ]

Educació primària i secundària (6-16 anys)

Cos intel·ligent. Aprenentatges en acció (6 a 16 anys)
Pràctiques corporals, eines de coaching i accions creatives per millorar la relació entre cos, ment i emoció. Aprendrem eines i rutines diàries aplicables a l’aula per millorar estats d’atenció, capacitats comunicatives i capacitats relacionals.

Tot i ser un curs online, procurarem mantenir el seu caràcter vivencial, accionador i experimental.


A càrrec de Sílvia Sant Funk

Coach, docent i ballarina. Titulada en Coaching Existencial. Master Practitioner en Programació Neurolingüística. Ballarina i coreògrafa professional. Formadora en projectes relacionats amb expressió corporal, intel·ligència emocional i educació.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: D'11 a 13h

Cursos del 13 al 17 de juliol


Aprendre a equilibrar cos i ment, per a que ambdos treballin en estreta col·laboració

Millorar la consciència corporal i utilitzar-la per estar bé en el propi cos

Fisicalitat i expressivitat per la regulació emocional

Eines per afinar la percepció i l’atenció

Connectar amb la creativitat i incorporar-la en el nostre fer quotidià

Les sessions contenen dos eixos que vertebren tots els continguts que es van desenvolupant de manera esglaonada i adaptats a la particularitat de cada grup.

EIX VERTICAL – 1a Part

Aquest fa referència a la persona en la seva faceta INDIVIDUAL. Alineament postural, centrament i autoregulació.

HIGIENE POSTURAL: Aprenem com s’organitza el cos de manera orgànica i quines són les principals forces físiques i energètiques que hi operen .

AUTOGESTIÓ DE L’ENERGIA: Practiquem el parar, el respirar, el posar atenció al cos i deixar anar tensions. Cercarem un equilibri entre l’activitat del cap i la del cos. Aprendrem a centrar-nos en el més obvi i buscar respostes senzilles i factibles a allò que el cos em demana.

POSTURA, HÀBITS I CARÀCTER: Observem com els hàbits quotidians afecten la nostra postura i la postura afecta els pensaments i l’actitud davant la vida, i a la inversa.

PRESÈNCIA VERSUS ABSÈNCIA: La presència com un estat de connexió, l’absència com un estat de desconnexió.

EIX HORITZONTAL – 2a Part

Eix horitzontal fa referència a allò relacionat amb L’ALTRE, EL GRUP i L’ENTORN. Com parem atenció a allò que ens envolta i com ens hi relacionem. Adaptat a la situació que vivim ara, aprendrem alguns recursos essencials del coaching per treballar en els àmbits de la percepció de l’entorn i la comunicació amb l’altre. Tota la teoria l’arrelarem a la terra amb la pràctica, amb el fer.

SENSORIALITAT: entrenarem les nostres capacitats de percebre de manera més sensitiva allò que ens envolta.

ESCOLTA ACTIVA I COMUNICACIÓ DIRECTA: entendrem i practicarem aquests dos conceptes que assenten les bases d’una comunicació de bona qualitat.

OBSERVACIÓ VERSUS JUDICI: separar el gra de la palla, en què la palla seria el judici i el gra l’observació.

EMOCIONS I LA SEVA REGULACIÓ A TRAVÉS DE L’EXPRESSIVITAT I LA FISICALITAT: parlarem de les emocions, de la seva naturalesa i de com relacionar-nos-hi de manera natural i sana. Observació, identificació i acceptació, com les tres fases per

ajudar al seu trànsit.

CONNECTAR AMB LA CREATIVITAT AQUÍ I ARA: la creativitat i tot el seu potencial per gestionar les emocions, per obrir vies de comunicació i crear complicitats. Fisicalitat de l’estat creatiu: obertura, connexió i curiositat.

Treball corporal complementat amb l’enfocament i les eines del Coaching Existencial i la PNL (Programació Neurolingüística).

Tot i que els diferents aprenentatges es posen en pràctica sovint des del cos, hi ha espais de reflexió individual i compartida, espais d’escriptura o de trasllat a suports tangibles d’allò que ha estat vivencial.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb la formadora, d'11 a 13h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Serà important tenir una mica d’espai on poder moure’s amb llibertat. Ideal una bona connexió per seguir bé bé els àudios.

Pla d'avaluació:

Saber dissenyar i implementar diferents dinàmiques a l’aula adaptades a unes necessitats concretes i amb uns objectius clars.

Seguiment del quadern de bitàcola.

Assistència