[ 7 ]

Educació primària i secundària (6-16 anys)

Eines, estratègies i experiències de ludificació/gamificació a l'aula (6 a 16 anys)
La ludificació/gamificació és una metodologia educativa que ens ofereix noves maneres de plantejar o enriquir les nostres propostes educatives. En aquesta formació, després d’una aproximació teòrica bàsica, treballarem diverses eines i tècniques de gamificació. També parlarem de serious games i jocs de taula.

A càrrec de Ramon Barlam Aspachs

Mestre, llicenciat en Geografia i Història, actualment professor de ciències socials a l’INS Cal Gravat de Manresa. Coordina l’equip TIC+C de l’ICE de la UAB i forma part de la xarxa educativa LaceNet (Catalunya Central. Amb experiència laboral a infantil, primària, secundària i universitat.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 10h

Cursos del 13 al 17 de juliol


· Adquirir un coneixement teòric bàsic sobre la metodologia de la gamificació/ludificació.

· Saber diferenciar el que és gamificació del què no ho és.

· Conèixer experiències i bones pràctiques d’aula d’aula inspiradores.

· Adquirir el domini mínim d’una selecció d’eines que ens possibiliten la gamificació.

· Esdevenir competent a l’hora de dissenyar i portar a la pràctica una activitat gamificada.

· Breu aproximació teòrica. Selecció de bibliografia, recursos i materials elementals.

· Socrative, Kahoot, Plickers i Mentimeter.

· Serious games.

· Classcraft o la gamificació integral de tot un curs a partir de l’opció ‘missions’. Funcionament i possibilitats de l’aplicació.

· Realitat augmentada.

· Jocs de taula i digitals que estimulen el pensament científic, la cooperació i altres habilitats.

· El World Mobile City Project i altres projectes col·laboratius que inclouen elements de gamificació.

· Geolocalització i gamificació amb Izi.travel.

· Escape Rooms i breakouts edu.

· Planificació i disseny d’una activitat gamificada.

Les sessions seran totes virtuals, començaran cada dia amb una vídeoconnexió d'una hora amb l’assistència (obligatòria) de totes les persones inscrites a la formació. Posteriorment es podrà connectar en directe amb el formador per tal de resoldre dubtes. Es faran propostes de treball diàries relacionades amb els continguts que es treballin. El darrer dia de la formació es desenvoluparà un petit projecte personalitzat i es farà el tancament de la formació, per la qual cosa aquest dia es contempla una vídeoconnexió extra -també de caràcter obligatori- de 12 a 1 del migdia.

Pla d'avaluació:

A banda d’assistir a totes les sessions de la formació l’avaluació contemplarà:

· L’assoliment dels conceptes teòrics bàsics, tenint-los en compte i aplicant-los correctament en les tasques que anirem desenvolupant.

· La valoració del formador, a través d’una rúbrica d’autovaluació i l’anàlisi de les pràctiques i intervencions.

La darrera sessió de la formació s’utilitzarà per dissenyar una activitat d’aula tenint en compte els coneixements adquirits. Aquesta tasca podrà ser individual o en petit grup. I també s’avaluarà a través del sistemes esmentats. Centrada sobretot en l’assoliment de la competència digital docent.

Es recomana usar un dispositiu per seguir la formació, preferentment ordinador, amb càmera i micròfon per poder seguir les vídeoconnexions.