[ 4 ]

Educació infantil de segon cicle (3-6 anys)

Consciència fonològica i inici al procés lector (3-6 anys)
Reflexionarem sobre aprendre a escoltar per començar a llegir i escriure. Compartirem aspectes que ens

ajudaran en el treball de classe pel que fa a la consciència fonològica i altres estratègies bàsiques per aprendre a llegir i a escriure. Revisarem els signes d’alarma dels nens i nenes que els costa aprendre llegir.


A càrrec de Gemma Martín Monegal i Natàlia García Romero

Gemma Martín: Mestra Educació Especial, Psicopedagoga i Logopeda del CREDA Maresme -Vallès Oriental ,col·laboradora en la formació d’ús del Llenguatge oral a E. Infantil i orientadora en la reeducació de les dificultats lectores.

Natàlia García: Mestra d'Educació Infantil i logopeda, actualment portant a terme el treballa d'estimulació de la consciència fonològica a l'escola Camí del Mig de Mataró.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Conèixer els processos per aprendre a llegir.

- Definir què és la consciència fonològica i comprendre perquè és important en el procés lector.

- Descobrir com podem treballar la consciència fonològica a Educació Infantil i inici de primer.

- Adquirir habilitats per arribar a la descodificació de la lectura .

- Conèixer signes d'alerta de possibles dificultats en la lectura.

- Crear i compartir materials diversos.

- Com ensenyem a llegir i escriure ( via fonològica i via lexical)

- Etapes del programa per l’adquisició de la consciència fonològica.

- Activitats per desenvolupar la consciència fonològica .

- Adquisició del vocabulari per desenvolupar la ruta lexical.

- Signes d’alerta al llegir.

- Sessions teòriques amb exposició virtual.

- Presentar i compartir recursos i materials.

- Elaborar i comentar activitats de consciència fonològica en petit grup de forma virtual.

- Reflexió individual a partir de documents i propostes d'elaboració de materials.

Cada dia del 13 al 17 de juliol ens trobarem de 9.00h a 11.00h a través de la plataforma Zoom per realitzar classes virtuals. De 11.00h a 12.00h compartirem en petit grup la part pràctica de la formació. Al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d'avaluació:

- Participació en les sessions virtuals de la formació.

- Entrega de les activitats proposades.

- Participació en les activitats grupals .