[ 2 ]

Educació infantil (0-6 anys)

Neuroeducació aplicada a l'escola bressol i infantil. Oportunitats i reptes. (0 a 6 anys)
Aquesta formació s'adreça a educadores i mestres que acompanyen la petita infància (0-3 i 3-6) i que cerquen estratègies, eines i un espai de reflexió compartida amb la mirada de la neuroeducació. És una formació viva que co-construirem amb les persones participants, en funció dels seus interessos i coneixements.

Nota: Si has participat en anteriors formacions amb nosaltres, ens encantarà retrobar-te.


A càrrec de Noemí Royes Rodríguez, Núria Tomàs i Iolanda Nieves

N.R. Pedagoga, docent i formadora de formadors especialitzada en neuroeducació i metodologies actives. Col·laboradora de la UOC i de la UB. Postgraduada en neuroeducació i col·laboradora de la Càtedra de Neuroeducació-Edu1st de la UB. Facilitadora certificada Sikkhona.

N.T. Filòloga i professora d'educació secundària, especialitzada en tutoria, mediació escolar i educació emocional. Facilitadora certificada Sikkhona. Formadora d' Innatria Education (www.innatria.com). Postgraduada en Llenguatges i comunicació en la pràctica educativa. Postgraduada en Neuroeducació i Membre del Grup de treball en Neuroeducación de la UB.

I.N. Postgraduada en neuroeducació (UB) i habilitats de lideratge (UOC). Filòloga hispànica i catalana. Formadora de Innatria Education (www.innatria.com) i professora del Màster Universitari en Formació de professors d'ELE del ILCE-Universitat de Navarra. Col·laboradora de la Càtedra en Neuroeducació UB-Edu1st.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: D'11 a 13h

Cursos del 13 al 17 de juliol


Partint de la pedagogia de l'aprenentatge i el neurodesenvolupament, compartirem una mirada neuroeducativa amb els següents objectius:

1. Conèixer el desenvolupament del cervell infantil i fer visibles les oportunitats i els reptes propis d'aquesta etapa.

2. Fonamentar la nostra pràctica diària amb investigacions realitzades dins d'aquest àmbit.

3. Compartir i reflexionar sobre la pròpia experiència i valorar de forma crítica l'aportació de propostes neuroeducatives al nostre entorn educatiu.

La neurociència està de moda però a dia d'avui té encara poques respostes. De fet, encara que les tingués, ens caldria quelcom de vital necessitat: la contextualització en cadascun dels nostres espais educatius i la personalització.

Aquesta formació neix de la trobada entre la neurociència, la pedagogia i el neurodesenvolupament i cerca, amb la complicitat i l'experiència de les persones participants, teixir i compartir coneixements, eines i estratègies per al nostre dia a dia amb els infants i les seves famílies.

- Construïm ponts: de la neurociència a l’aula amb molta pedagogia.

D'on partim, per on anem i on volem arribar.

- Conceptes bàsics del neurodesenvolupament.

Estructures i funcions.

Aprenentatge, atenció i memòria: curiositat i emocions en un entorn segur.

Funcions executives: joc, moviment, rutines i hàbits.

Oportunitats, fites i alertes en el neurodesenvolupament.

- Actors principals: la persona educadora, l’infant i la família.

Benestar docent. El rol de la persona educadora i la importància de cuidar-nos.

Comunicació positiva. La co-construcció del vincle amb la família i l’impacte de les

paraules en el cervell.

El temps i els espais. L'escola com a espai de benestar i aprenentatge.

- Propostes per a la tornada a l'escola.

Neuroeducació a l'aula amb una mirada crítica i reflexiva.

Les nostres formacions parteixen d’una mirada reflexiva, en la que les docents som part activa de les diferents propostes i co-creadores de coneixements a través d’espais de diàleg i reflexió.

En aquesta edició us proposem un curs online amb sessions en temps real mitjançant plataformes que permeten la connexió sincrònica amb les persones participants. A les diferents sessions online combinarem explicacions magistrals, propostes d’acció i espais de reflexió i diàleg.

Pla d'avaluació: Diari d’aprenentatge. Al llarg de les sessions compartirem propostes guiades per acompanyar el procés individual de reflexió i aprenentatge.

Paral·lelament, a través de la plataforma Moodle compartirem material de suport i propostes.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb la formadora, d'11 a 13h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.