[ 1 ]

Educació infantil (0-6 anys)

Detecció precoç de dificultats en el desenvolupament (0 a 6 anys)
Detectar les dificultats bàsiques de desenvolupament en els infants de 0 a 3 anys. Com usar eines del dia a dia a l'escola, per determinar què és un procés maduratiu, i què és una dificultat de desenvolupament.

A càrrec de Bàrbara Viader Vidal

Terapeuta ocupacional UAB, màster en neurociències per la UB, certificada en integració sensorial

per la universitat del sud de califòrnia, directora del CEIB


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


- Comprendre quins són els patrons de desenvolupament típics

- Detecció precoç d'alteracions en el desenvolupament

- Eines bàsiques per a la correcta estimulació a les escoles.

- Activitats de prevenció específiques per a les escoles.

Descobrir quins són els patrons de desenvolupament dins de la normalitat, per tal de poder fer una correcte diferenciació entre desenvolupament típic i les alteracions maduratives.

Classificació de les dificultats en el processament sensorial i motriu.

Eines de detecció d'alteracions en el desenvolupament dins del context d'escola bressol ordinària.

Activitats adequades a realitzar a l'escola, per fomentar un òptim desenvolupament i ajudar a la prevenció.

Com ajudar a fomentar escoles sensorialment intel·ligents.

Teoria i pràctica.

Pla d'avaluació:

Treball escrit i complementat amb fotografies

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb la formadora, de 9 a 11h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.