Presentació pública dels projectes de centres de la Xarxa Khelidôn per l’aprenentatge cooperatiu

El passat 30 de maig, la Xarxa Khelidôn per l’aprenentatge cooperatiu va presentar els projectes de les Escoles Camí del Mig, La Llàntia i l’Institut Miquel Biada de Mataró com a membres de la Xarxa. En l’acte el Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que acull a la Xarxa, els va lliurar el títol de membres de la Xarxa. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Mataró i el Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de la ciutat.

La Xarxa Khelidôn per l’aprenentatge cooperatiu. J. Ramón Lago

La Xarxa Khelidôn per l’aprenentatge cooperatiu http://cife-ei-caac.com/khelidon/ es va crear quan un conjunt de mestres van sentir la necessitat de trobar un mitja sistemàtic per compartir i discutir la seva pràctica i experiència per seguir millorant.

La Xarxa Khelidôn està formada per centresque han realitzat un procés de formació per arribar a la consolidació de l’aprenentatge cooperatiu aplicant el programa Cooparar per Aprendre, Aprendre a Cooperar (CAAC) de la UVic.

Són centres que han constatat que ensenyar a cooperar millora el clima de l’aula, la motivació i la disposició de tots els alumnes per aprendre. Afavoreix que els alumnes amb més barreres per participar i aprendre progressin en l’aprenentatge amb el suport del seus companys, i que tot l’alumnat aprengui de manera més aprofundida, diversificada i funcional. L’alumnat més competent descobreix que aprendre de veritat és aprendre a fer servir el que sap per aconseguir que el seu equip i la seva classe pugui progressar més i que això el converteix en una persona mes competent.

La formació dels 3 centres de Mataró va ser possible gràcies als convenis que en el seu moment van signar els Serveis Educatius de Mataró amb la UVIC . El que aquí es presenta és un prova d’aquelles polítiques que promovien el treball conjunt i continuat entre les universitats i els centres educatius, i que amb el temps donen fruits com aquest. Llàstima que hagin minvat darrerament i que ningú les reivindiqui.

La coincidència d’aquestes tres escoles en un mateix municipi no es podria explicar sense l’acollida que el Moviment Educatiu del Maresme ens proporciona des de fa 5 anys. Val a dir que a la mateixa ciutat hi ha altres centres que properament demanaran participar a la Xarxa.

A continuació, exposarem els mèrits que la comissió ha valorat per considerar membre de la Xarxa cadascun d’aquests centres.

L’Escola Camí del Mig de Mataró ha fet entre altres les següents aportacions importants a la recerca sobre la introducció i desenvolupament del Programa CAAC:

• Va participar en el primer projecte de recerca sobre el Programa CAAC i van aportar criteris i orientacions sobre com vincular les estructures cooperatives amb el pla de treball d’equip.
• Va contribuir a crear un model o protocol sobre la manera com partir de treball en equips en grups de suport i aules d’EE., es pot generar una reflexió en el centre que permeti una incorporació progressiva de l’AC al centre. Aquest model va ser publicat i constitueix un material de docència universitària.
• Van crear un document que ajuda a la sistematitzar i reflexionar sobre l’aprenentatge cooperatiu que es fa un aula , la “Carpeta de Aula de AC” , que la gent de la Xarxa fa servir com eina de treball.
• L’escola Camí del Mig ha estat també ponent en més d’un Simposi i en dues Jornades Catalanes d’AC.
• És important destacar la tasca d’introducció de les eines de treball en equips cooperatius en els Projectes de Treball. Cal destacar el significat que adopta l’aprenentatge per competències en aquest contexts, la clau es formar alumnes que entenguin en projecte com espai per aprendre junts i progressar junts tots i cadascun del membres de l’equip, com formació per fer ciutadans competents pel Segle XXI capaços de generar equips, institucions i societats cohesionades, inclusives i equitatives, que promoguin la intervenció i participació de tothom.
• L’Escola Camí del Mig participa des de fa anys fent formació de centres arreu de tota Catalunya per ajudar a altres centres a introduir l’AC.
• És un dels centres, junt uns altres 50 centres de tot l’estat que està col•laborant en el Projecte de Recerca I+D+I Claves per fer l’aprenentatge cooperatiu una eina per a la cohesió social, la inclusió educativa, l’equitat en l’aprenentatge.

L’Escola La Llàntia de Mataró ha fet aportacions importants a la recerca pel desenvolupament i el que diem la generalització del Programa CAAC:

• Va contribuir a crear un model de suport de les mestres d’E.E. i de suport dins l’aula ordinària para generar un model col•laboració entre mestres per introduir l’aprenentatge cooperatiu que donar lloc al model teòric “Suport dins de l’aula a l’AC per trencar barreres per l’aprenentatge”
• El procés de generalització de l’AC en el centre que Pere Pujolàs i jo mateix vam fer en la Llàntia va servir de model pel que avui es denominen “Plans de generalització de l’AC”, referit al itinerari per passar d’activitats puntual a tenir un proposta sistemàtica d’AC en un itinerari d’aprenentatge. basats en el suport entre professors.
• Va participar en el III Simposi d’AC amb una ponència sobre la Generalització de l’AC en els centres, que va reflectir la seva aportació al desenvolupament del Programa CAAC com un projecte de centre.
• L’Escola la Llàntia va desenvolupar un model de com els projectes d’emprenedoria es poden desenvolupar en equips cooperatius para generar ciutadans competents per ser emprenedor incorporant les iniciatives del que estan al seu voltant a la seva comunitat.
• També està contribuït a mostrar com el model d’innovació pel desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu pot ser una eina pels Projectes de Direcció en l’apartat d’atenció a la diversitat.
• També és un dels centres, junt uns altres 50 centres de tot l’estat que està col•laborant en el Projecte de Recerca I+D+I Claves per fer l’aprenentatge cooperatiu una eina per a la cohesió social la inclusió educativa, l’equitat en l’aprenentatge.

L’Institut Miquel Biada de Mataró ha fet importants aportacions a la recerca sobre els itineraris pel desenvolupament del Programa CAAC en una institut:

• La primera aportació important va ser donar algunes claus de com el desenvolupament de Programa CAAC, com la necessitat de guiar-se per principis sòlids, utilitzar estratègies flexibles, mantenir un procés sistemàtic, sostenible i sostingut. Va crear un projecte d’aprenentatge cooperatiu en l’educació secundaria. La qual cosa ha servit per generar confiança en aquesta innovació en altres centres de secundària.
• L’experimentació en l’ús de l’aprenentatge cooperatiu en algunes activitats en àrees fonamentals com les matemàtiques o les ciències com alternativa als agrupaments flexibles homogenis va marcar fa mes de 8 anys l’inici d’un camí que va permetre al GRAD presentar en el Seminari internacional organitzat per la Fundació Bofill sobre agrupament flexible una proposta alternativa generada per un grup de recerca a Catalunya.
• El desenvolupament de Pla d’equip com una eina per l’autoregulació de l’aprenentatge en els crèdits de síntesi va marcar una orientació decidida dels Plans d’equip com eina per a l’avaluació.
• De manera paral•lela al que abans parlàvem per educació primària, està contribuint a mostrar que el model d’innovació pel desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu pot ser una eina pels Projectes de Direcció en educació secundària.
• També es un dels centres, junt uns altres 50 centres de tot l’estat que està col•laborant en el Projecte de Recerca I+D+I Claves per fer l’aprenentatge cooperatiu una eina per a la cohesió social la inclusió educativa, l’equitat en l’aprenentatge.

No podem acabar aquest article sense recordar a la persona que hauria d’haver presidit aquest acte, el Dr. Pere Pujolàs president de la Xarxa, que és qui la va concebre, ho va idear i definir. Afortunadament la seva visió sobre el desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu tenia una perspectiva tan ampla i estratègica que seguim desenvolupant tot el que ell mateix tenia planificat. Estimat Pere, esperem que aquesta línia es correspongui amb el que tu pensaves que s’havia de fer.

José Ramon Lago. Coordinador del Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat de la UVic. Membre de la Coordinadora de la Xarxa Khelidôn. Representant de la Comissió Executiva de la Xarxa Khelidôn