Available courses

Materials utilitzats a les xerrades i als tallers

Aquesta formació s’adreça a educadores/educadors i mestres que acompanyen la primera infància (0 a 3) i cerquen estratègies, aportacions i reflexions, des de la perspectiva de la neuroeducació.
Concebre l’espai com un recurs, un eina i sobretot com un context de significats. Plantejar una trans-form- ació és un canvi de paradigma per nosaltres i per tota la comunitat.
Es proposa un taller o curs multidisciplinar en què els diferents llenguatges vagin de la mà, un espai on poder treballar la percepció, l'experimentació i creació amb tots els seus matisos, de forma global. EL joc serà la base metodològica per facilitar la desinhibició i predisposar al No-judici, al gaudir sense buscar un resultat o producte final, o sigui viure el procés de la vivència.
El curs pretén contribuir a que els entorns educatius tinguin una mirada més àmplia i profunda sobre les necessitats psicològiques i emocionals de l’etapa 0-6. Per tal que puguin tenir un lloc per ser expressades, contemplades i acompanyades de forma transversal. Una oportunitat per revisar les intervencions que fem com adults/mestres, tan en el dia a dia a les aules i al pati, com en plantejaments més globals dins el sistema escolar.
Aquest projecte vol acompanyar al professorat en el descobriment de les desigualtats de gènere presents en el seu centre educatiu. Aquestes desigualtats són el punt de partida des d'on poder oferir eines i recursos per a afavorir el treball en la resolució de conflictes i l’educació emocional amb una perspectiva de gènere. Aquesta perspectiva de gènere, permet integrar una mirada crítica que serveix de guia i ofereix eines al professorat per qüestionar el què s’ensenya, el per què i el com. La coeducació proposa partir d’una perspectiva que permet obrir la porta a atendre la diversitat en el seu espectre més ampli, atès que posa al centre de la qüestió la sostenibilitat de la vida i la cura de les persones i el seu entorn.
Una aproximació pràctica al concepte d’avaluació competencial i formativa que ens permeti millorar materials que ja utilitzem o dissenyar-nos de nous amb l’objectiu que siguin aplicables a l’aula.
Experimentant és potser quan restem més oberts a comprendre el nostre entorn, a la descoberta, a l'aprenentatge. A l'aula, l’experimentació científica és un magnífic vehicle per interpel·lar obertament la natura, per posar a prova la matèria i els seus fenòmens, i el seu principal motor és la pregunta. A l’investigar preguntem i la natura respon; poques vegades respon el que s'espera o es desitja, i molt sovint ho fa en forma d'una nova pregunta, però sempre respon. Ens atrevim a plantejar bones preguntes? Fem experiments?
El treball per racons és una metodologia que permet respectar el ritme i interessos de tots els alumnes. Fomenta l’autonomia, la presa de decisions, l’autoregulació dels aprenentatges i , sobretot, l’atenció a la diversitat. S’inicien a P3, fent tot un procés d’adaptació, treballant de manera interdisciplinar fins a P5. A cicle inicial, es canvia per treballar-los per àrees més concretes.
Potenciar les emocions positives esdevé una eina eficaç per generar benestar i evitar conflictes. Potenciar-les a través del llenguatge artístic obre un munt de possibilitats a l’expressió atès que el llenguatge artístic no es cenyeix a un vocabulari ni una gramàtica inflexible i permet donar infinites respostes adequades a l’expressió de les emocions
El curs pretén iniciar-se en la Pedagogia Sistèmica Multidimensional. Es tracta de conèixer les bases teòriques que la sustenten, sense perdre de vista una pinzellada de revisió personal i de com ambdues parts ajuden als professionals de l’educació a ampliar la mirada per actuar des del cor, assentint a la realitat educativa en la qual hi estan implicats. Es treballaran conceptes com: Els ordres de l’amor, les eines sistèmiques i es compartiran experiències d’aplicació,conèixer els moviments sistèmics.
És una activitat psicopedagògica i artística que a través de la música, l'expressió corporal, la gestió de les emocions i el joc, promou l';integritat de la persona, desenvolupa els seus potencials i estableix llaços afectius amb l'ésser humà, el grup i l'entorn. És una eina útil pel personal docent i per poder aplicar amb el alumnes. En aquest curs aprofundim a través de la Biodansa en els tipus de personalitat segons la teoria del colors de Jung.
En aquest curs coneixerem eines digitals motivadores i divertides que permetran als nostres alumnes aprendre els continguts que ens proposem a la nostra aula i entrenar la competència digital. Veurem i experimentarem amb aplicacions per tauleta, coneixerem i posarem en pràctica eines per gamificar l'aprenentatge i aprendrem a utilitzar eines de google (sites, drive i formularis).
En aquest curs explorarem la importància que té la participació dels infants com a eina de gestió dels conflictes i ho farem a través de varies formes artístiques, adquirint eines per desenvolupar-ho a l’aula i crear el clima idoni per tal que els conflictes puguin ser un motor positiu de transformació.
Actualment els centres educatius i els seus professionals tenen un neguit molt important per la millora dels resultats d’avaluació amb relació a la competència lectora del seu alumnat. Sens dubte, per a pal·liar aquesta inquietud relacionada en qualsevol àrea curricular convé conèixer les diferents modalitats lectores, promoure un canvi metodològic a l’aula i emprar eines d’avaluació adequades segons els objectius d’aprenentatge.
En aquesta formació proposada volem replicar i compartir els coneixements i materials desenvolupats al projecte europeu BODI amb altres profesionals que treballen amb infants durant la petita infància. La metodologia desenvolupada treballa amb els nens i nenes per aprendre i compartir sobre la diversitat cultural, el gènere i la sexualitat i al mateix temps defensar els drets dels infants des de una mirada inclusiva, interseccional i amb especial atenció a les nens i nenes que pateixen desigualtats múltiples.
Aquest curs aprofundeix en l’aprenentatge basat en jocs com a estratègia educativa per transmetre, reforçar o experimentar aprenentatges, habilitats i capacitats relacionades amb les matemàtiques: càlcul, resolució de problemes, lògica, geometria... també aprendreu una tècnica per crear jocs.
La proposta de formació en educació emocional per professorat primària i professorat d’escoles de música, pretén endinsar-se i profunditzar en eines i estratègies per utilitzar a l’aula així com reflexionar sobre la tasca educativa dels docents.
El conflicte forma part de la vida, i per tant, del dia a dia de l’educació. El “problema” no és la seva existència sinó que “fem” amb ell, com el gestionem. Utilitzar-lo a favor del procés de desenvolupament en comptes de lluitar-hi, d’evitar-lo; és una de les claus. Fenòmens com els que anomenem Bullyng tenen la seva base en una gestió desencertada dels conflictes i de les relacions interpersonals. Com fer-ho en el dia a dia de la classe és el que descobrirem en aquest curs.
Aquest curs té com a objectiu principal sensibilitzar els docents sobre diferents aspectes vinculats a l’aprenentatge cooperatiu. Amb aquesta finalitat es presentaran, a més a més d’una fonamentació justificada dels seus beneficis, diferents dinàmiques de cohesió de grup, estructures cooperatives per a implementar a l’aula, així com eines que permeten ensenyar a aprendre de manera cooperativa.
El Ioga posa a l’abast unes eines senzilles i profundes que es poden aplicar en el nostre sistema educatiu com a estratègia metodològica per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i el creixement saludable de l’alumnat. Experimentarem recursos pràctics que aporta el ioga i la meditació (mindfulness) per incorporar-los en petites dosis “gotes”, en l’escenari de l’aula per tal de cultivar l’atenció, la calma, l’escolta, l’observació, la convivència, la concentració i la memòria.
Fent servir s4a o mBlock, podem programar de forma molt simple plaques d'arduino per a construir robots i enginys tecnològics. Durant aquest curs aprendrem les nocions bàsiques per connectar la majoria de sensors/actuadors que poden trobar. I aprendrem a programar-los fent servir Scratch com a llenguatge. Ideal per a professors que han començat a fer alguna cosa amb Scratch, per als que volem ampliar coneixements/possibilitats, i pels que pensen implementar alguna activitat semblant durant el curs vinent.
El curs pretén aprofundir sobre la Pedagogia Sistèmica Multidimensional. Es tracta de fer un viatge pels conceptes teòrics i que la sustenten, sense perdre de vista una pinzellada de revisió personal i de com ambdues parts ajuden als professionals de l’educació a ampliar la mirada per actuar des del cor assentint a la realitat educativa en la qual hi estan implicats. Es treballaran conceptes com: els antecedents, com abordar les entrevistes des d’aquest paradigma, el genograma, els moviments sistèmics, aportació d’alguns materials i experiències d’aplicació.. Aquest curs és d'APROFUNDIMENT A LA PEDAGOGIA SISTÈMICA, per tant és requisit indispensable haver fet el curs d'INTRODUCCIÓ.
La comunicació i el llenguatge són la base del pensament i el mitjà, juntament amb la petjada de l’emoció, a través del qual aprenem. Identificar les habilitats i destreses dels alumnes amb alteracions de la comunicació, el llenguatge i la parla així com detectar els signes i símptomes d’alerta que presenten ens han de permetre dissenyar plans d’actuació que afavoreixin el desenvolupament de tots els alumnes.
Classcraft és una eina que permet gamificar tota la dinàmica de l’aula durant un curs, en la que els alumnes adopten diferents rols i es fomenta el treball en equip. Va més enllà d’activitats gamificicades puntuals que ens poden resoldre fites puntuals (Kahoots, Socratives …). En aquesta formació es mostrarà el funcionament bàsic de la versió gratuïta (freemium) i es donaran les pautes necessàries per a un aprofitament òptim de l’eina.
En aquest taller reflexionarem sobre les habilitats aritmètiques bàsiques treballades a Primària a partir de la resolució i l’anàlisi de tasques riques que permeten practicar aquestes habilitats al mateix temps que resolem problemes, atenent aspectes comunicatius i justificatius. No es pot ensenyar matemàtiques sense enfrontar-se al mes genuí d’aquesta ciència: el raonament. A través d’activitats específiques i d’altres mes globals es revisaran les fases del raonament, el cóm afavorir-lo, els altres processos implicats en el mateix i cóm avaluar els progressos de l’alumnat. Com va dir Galileu Galilei ”En qüestions de ciència, l’autoritat d’un miler no val tant com l’humil raonament d’un sol individu. Petit anàlisis de les dificultats en la resolució de problemes i mostra de problemes competencials i materials per treballar a l’aula. En el taller treballarem el cub des de múltiples punts de vista i a partir de materials diversos, des de la papiroflèxia als reglets, des de la geometria més descriptiva a les transformacions geomètriques, de les mesures de magnituds diverses a la interpretació en objectes d’ús quotidià i la creació d’estructures. Sortirem al carrer, farem diferents rutes per Mataró a la cerca de les matemàtiques de la ciutat. Fotografiarem i farem propostes que anirem enviant al Tecnocampus de manera que en acabar... tots tindrem un munt de propostes per treballar matemàtiques a la ciutat. Si no sou de Mataró no patiu, el que realment importa és aprendre a mirar, les mates són arreu i de ben segur que us serà molt fàcil trobar-les a qualsevol poble o ciutat on treballeu.
En el curs aprendrem i discutirem què vol dir un projecte de qualitat: quines característiques, aplicacions i limitacions tenen. El curs mateix està plantejat com amb la metodologia d’un projecte: El professorat tindrà com a repte construir un projecte en diversos cicles de millora, incloent-hi el repte o pregunta inicial, les activitats, l’avaluació i les aportacions dels companys i dels recursos que trobem a la xarxa.
El curs constarà d’una part teòrica en la que permetrà conèixer i identificar els símptomes importants per identificar els trastorns del neurodesenvolupament, i una part pràctica on es discutirà com abordar-los dins l’entorn escolar.
Amb aquesta formació es pretén millorar la capacitat de lideratge que la figura del professor/tutor ha de tenir per ser capaç d'aconseguir que cadascun dels alumnes que formen part del grup classe se sentin valorats de manera individual i, alhora, desenvolupin un sentiment de pertinença del grup per tal d'aconseguir objectius proposats prèviament. Per tal d'aconseguir això, a més, cal una bona gestió dels conflictes que van sorgint a l';aula i un bona gestió de les emocions a l'aula. Tot plegat, un bon sac d'eines i recursos que de ben segur podem millorar.
Tots tenim clar que el joc és el mitjà natural d’aprenentatge dels infants, però quins aprenentatges i quins materials utilitzar perquè aquest aprenentatge sigui significatiu sovint ens angoixa i frena tota iniciativa. Amb aquest curs es pretén donar eines i recursos que permetin aplicar al nostre dia a dia, noves estratègies pedagògiques.