JORNADA DE TREBALL: L’INSTITUT ESCOLA

El proper dissabte 21 d’octubre, al Tecnocampus de Mataró es celebrarà la jornada de treball 

 

al voltant del tema: l’Institut Escola.

 

La Federació de MRP de Catalunya amb el Moviment Educatiu de Maresme convoca aquesta Jornada de treball sobre el que s’anomena Institut- Escola.

Pretenem avançar i clarificar el que volem dir amb aquest terme, valorar les diverses possibilitats de realització –pros i contres que sorgeixen- i més enllà dels aspectes més formals donar rellevància en el que hauria de ser clau, els aspectes pedagògics que haurien d’informar aquestes propostes. Totes les aportacions tindran una durada de 12 minuts, que sintetitzaran els escrits penjats al web de la FMRPC, en l’apartat de la Jornada.

Conscients de la importància i complexitat del tema només pretenem situar els principals aspectes de treball per posteriors debats i concrecions. Tots els materials i discussions estaran recollits al web i seran de lliure accés.

+ informació

Per ins­criure’s cal OMPLIR EL FORMULARI.