Postgrau de Kinesiologia

Ortokinesiologia Holística     – Curs 2008-2009

La Kinesiologia és una tècnica de diagnòstic i tractament, tant per a professionals de la salut com per a professionals de l’ensenyament, que fins i tot es pot aplicar com a eina d’autoajuda per incorporar-la en les nostres vides i que en aquests últims anys s’ha difós i estès en la nostra societat.

Des del Moviment Educatiu del Maresme ja fa més de cinc anys que impulsem aquesta tècnica i, veient la importància que està agafant tant en el sector sanitari com en l’educatiu, la demanda per part dels diferents professionals i la necessitat que aquesta formació s’ubiqui en la major proximitat possible dels nostres estudiants i professionals, hem sol·licitat que aquest postgrau es realitzi a la nostra seu.

Amb aquest curs es pot obtenir el Diploma de Postgrau d’Ortokinesiologia Holística de la Universitat de Girona.

Especialització Educativa

Postgrau de Llengua

L’aprenentatge en contextos multilingües


A molts centres educatius i des del MEM, s’ha reflexionat al voltant del concepte de ciutadania i inclusió, centres acollidors, aules d’acollida per a l’alumnat d’incorporació tardana, els nous currículums, etc., però constatem que
no n’hi ha prou!

A partir de l’evolució acadèmica dels alumnes que s’han incorporat al sistema educatiu amb una llengua familiar diferent del català o el castellà, constatem que els costa assolir els continguts acadèmics bàsics. La llengua no només és el vehicle de comunicació per excel·lència, sinó també un dels pilars sobre els quals es recolza la resta d’aprenentatges.

Hem de fer una reflexió profunda entorn del tractament de l’aprenentatge de la llengua en un context multilingüe, de com atenem tot alumnat i de la pedagogia de la negociació.

+ info
Programa