Punxa, revista del MEM

Punxa és una manera d’afilar els nostres coneixements sobre què fa el MEM a la comarca. El MEM i Punxa van neixer donat-se la mà , acompanyant-se durant aquests més de vint-i-cinc anys . L’escola d’estiu i els cursos fets al llarg del anys han anat omplint-ne les planes.  En