Temps d’estiu, temps de transformació

Actualment estem vivint uns moments complexos que afecten a la nostra realitat a tots els nivells. A nivell educatiu, dins l’onada de la nova primavera pedagògica que enumerava el pedagog Jaume Carbonell en els seus escrits, ens trobem immersos en processos de transformació diversos que han fructificat i s’han fet visibles a causa de les necessitats de la societat actual.

Els nous escenaris educatius ens reclamen una professionalitat docent, manifesta en els nostres dies. Reconeixem la tasca que es realitza dia a dia als centres educatius i a les xarxes que ens permet fer permeable el que entenem per educació, traspassant dia a dia les fronteres del que és estrictament escolar i entenent que tot el que ens envolta educa i, per tant, genera els itineraris formatius dels nostres infants i joves.

La resiliència, la capacitat d’adaptació dels docents, ens porta a parlar de resultats, avaluats internacionalment que ens denoten la força d’un col·lectiu que volem que la nostra tasca sigui de la màxima qualitat i, sobretot, volem que qui en gaudeixi, els infants i joves i les seves famílies, no vegin minvades les seves oportunitats educatives.

És per això, que un any més, gaudim de l’oferta d’Escoles d’Estiu a tot el territori, cercant la fórmula idònia per a transformar l’educació en el context en el que ens trobem. Aquesta formació, única a Europa, de Mestres per a Mestres, amb pràctiques reeixides, amb professionals que han viscut l’experiència des de l’aula i amb grans exponents del món educatiu, la fan única i irrepetible.

Aquest estiu doncs, us desitgem una bona i profitosa Escola d’Estiu 2018!

Pilar Gargallo Otero
Presidenta 
LogoFRMP

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya