Postgrau en Inclusió, Cohesió i Equitat Educativa

0001 (1)El Moviment Educatiu del Maresme ha concretat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic per la realització d’un Postgrau en Inclusió, Cohesió i Equitat Educativa a Mataró. Conscients de la necessitat d’impulsar l’escola inclusiva amb pràctiques i marcs conceptuals clars, hem treballat el disseny del postgrau per donar resposta a les demandes i del professorat en exercici i a les necessitats dels centres de primària i secundària de la comarca.

Postgrau en Inclusió, Cohesió i Equitat Educatives

POSTGRAU ANUL.LAT

Una part dels 30 crèdits – 18 – són comuns amb el Màster Interuniversitari en Educació Inclusiva ( UVIC, UdL, UIB), per facilitar als futurs titulats del Postgrau la continuació dels estudis en el màster.  Hem reduït el cost al màxim, complint els límits que la universitat té establerts. És factible estudiar fórmules de pagament específiques per casos particulars.

 

Trobareu més informació a http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/postgraus/postgrau-en-inclusio-cohesio-i-equitat-educatives

 

0002

Cursos 16/17

CURSOS REALITZATS o EN CURS
Biodansa i educació emocional aplicada a l’aula (Internivells) +info
El tacte afectiu en l’educació infantil (0-6 anys) +info
Aprofundiment de la veu i l’expressió (Internivells) anul.lat
+info
L’aventura d’educar des del cor. La resposta a la complexitat educativa des d’una mirada sistèmica (Internivells) +info
Com treballar a l’aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l’autoavaluació (Internivells) +info
Riu, riu i viu! i com sona la meva veu, la interior (Internivells) +info
L’espai com eina pedagògica. Repensar l’espai per repensar la diversitat als centres (Internivells) +info
El swing a l’escola. Com aprendre a ballar lindy hop i com ensenyar-lo (8 a 16 anys) +info
Monogràfics de la Pedagogia Sistèmica (Internivells) +info