Jornada de Cooperació

Està demostrat amb escreix, que el treball cooperatiu a l’aula, és una excel·lent eina pedagògica per a millorar, no tant sols, els aprenentatges de l’alumnat, sinó que també potencia les seves capacitats intel·lectuals i socials.
No obstant, els nostres nois i noies, sovint necessiten estímuls que els ajudin a emprendre amb més motivació els seus aprenentatges.
Per això, us proposem aquestes jornades amb l’objectiu de proporcionar tot un seguit d’activitats motivadores que serveixin no només als alumnes sinó també al professorat.

 

Read More