Postgrau de Llengua

L’aprenentatge en contextos multilingües


A molts centres educatius i des del MEM, s’ha reflexionat al voltant del concepte de ciutadania i inclusió, centres acollidors, aules d’acollida per a l’alumnat d’incorporació tardana, els nous currículums, etc., però constatem que
no n’hi ha prou!

A partir de l’evolució acadèmica dels alumnes que s’han incorporat al sistema educatiu amb una llengua familiar diferent del català o el castellà, constatem que els costa assolir els continguts acadèmics bàsics. La llengua no només és el vehicle de comunicació per excel·lència, sinó també un dels pilars sobre els quals es recolza la resta d’aprenentatges.

Hem de fer una reflexió profunda entorn del tractament de l’aprenentatge de la llengua en un context multilingüe, de com atenem tot alumnat i de la pedagogia de la negociació.

+ info
Programa

 

Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.