JORNADES DE SECUNDÀRIA


En l’actual context laboral, l’orientació (i de vegades acompanyament) de l’alumnat des del sistema educatiu, esdevé una acció clau en l’èxit personal i professional dels nostres joves.

+info


Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.