Inscripció i matrícula 2017/2018

GRUPS DE TREBALL  
Pedagogia sistèmica +info
Parlem sobre l’innovació educativa +info
Mataró Ràdio +info
La ràdio a l’escola +info
Aprenentatge Cooperatiu +info
Educació Visual i Plàstica i creativitat en el treball globalitzat a l’ESO +info
Alumnes i mestres fem de científics +info
 Tots som animals +info
CURSOS 2017/2018  
Repensant l’Educació avui (Internivells) +info
Respecte a la diversitat de creences (Internivells) +info
Treballar per projectes a secundària (Secundària) +info
Kinesiologia a l’aula. Aprofundiment (Internivells) +info
El disseny universal per a l’aprenentatge com a eina d’inclusió a l’aula (Internivells) +info
La màgia de la mirada sistèmica, ens permet donar respostes a la complexitat educativa actual. (Internivells) +info
Com treballar a l’aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l’autoavaluació. (Internivells) +info